De positive effektene du kanskje ikke er klar over | Akan.no

De positive effektene du kanskje ikke er klar over

At det er lønnsomt i seg selv å forebygge problematisk bruk av rus og spill på jobb er godt dokumentert. Men kanskje visste du ikke at det samtidig bidrar til en god del mer.

 

Færre psykiske helseplager

Tegn og symptomer på rus- og spilleproblemer er ofte til forveksling like tegn og symptomer på psykiske helseplager. Vi vet at en utfordring mange steder er at samtalen ikke tas tidlig ved nettopp slike. Samtidig vet vi at psykiske helseplager er en av hovedårsakene til sykefravær og dessuten økende blant unge. Tidlig samtale er et av våre viktigste råd og kan definitivt være til god hjelp også for ansatte som sliter psykisk. Samtalen i seg selv kan hjelpe, og profesjonell hjelp kan kobles på.

Hva er god ledelse uten gode relasjoner? Å jobbe i tråd med våre anbefalinger utvikler med nødvendighet leders relasjonsferdigheter, både gjennom at han/hun fremmer policy, gjennomfører den nødvendige samtalen og tilbyr hjelp ved behov. Akan-arbeid handler om å balansere myndighet og ivaretakelse, og bygger slik naturlig på viktige grunnstener innenfor relasjonsledelse.

 

To problemer med sosial kontroll

Ofte legger vi mennesker ubevisst tolkninger inn i måten vi kommuniserer på. Når temaet er sårbart eller konfliktfylt, kan dette skape problemer. Akan-modellen lærer deg og virksomheten din å identifisere og beskrive fakta på en måte som bidrar til god kommunikasjon og forebygging av konflikt.

Det er to problemer med sosial kontroll; for mye (naturligvis), men også for lite. I likhet med at vi liker at naboene der vi bor passer litt (men ikke for mye) på oss og omgivelsene, liker de fleste av oss at kollegaene passer litt (men heller ikke her for mye) på oss og omgivelsene på jobben. Akan-arbeid er et bidrag til det samfunnsforsker Nils Christie i sin tid definerte som «et passe tett samfunn».


Trygg oppvekst

Når vi Akan-rådgivere drar på besøk i store og omdømmebevisste virksomheter, blir vi ikke sneket inn bakdøren. Vi blir derimot ofte møtt med Akan-stands ved hovedinngangen, kampanjer med Akan-quiz, og stolte representanter utenfor kantinen. De ønsker å bli assosiert med både det ansvarlige partssamarbeidet og samfunnsansvaret Akan-arbeidet signaliserer.

Forsiktig anslått vokser om lag 100.000 barn i Norge opp i hjem med rus- og avhengighetsproblemer. En stor del av disse barna står selv i fare for senere å utvikle tilsvarende problemer. Samtidig vet vi at de fleste voksne i disse hjemmene er i arbeid, og (!) at arbeidsplassen kanskje er den mest kraftfulle arenaen av dem alle for forebygging og håndtering av rus- og avhengighetsproblemer. Dette burde jo alene og i seg selv være et argument for å følge Akan-modellen på enhver arbeidsplass.

 

Husk at rus- og avhengighetsproblematikk kan være en grunn

Akan-modellen er oversiktlig, logisk og tydelig på roller og ansvar. Overføringsgevinsten til annet HMS-arbeid skal ikke undervurderes. Mange virksomheter forteller dessuten om stor nytte av å se IA-arbeid (inkluderende arbeidsliv) og Akan-arbeid i sammenheng. Tenk bare hvor mye uavklart sykefravær som har skyldtes at en ikke samtidig har tenkt mulig rus- og avhengighetsproblematikk som del av årsaksforklaringen. «Du ser det ikke før du tror det». Og nei, vi skal ikke mistenkeliggjøre hverandre, men vi skal heller ikke være naive.

Problematisk bruk av rusmidler og spill består av en rekke valgsituasjoner. Før alvorlig avhengighet har rukket å utvikle seg, noe som gjelder flertallet av problemene i arbeidslivet, vil tanken for den enkelte på at arbeidsplassen følger med og handler ved behov ofte regulere atferd på fritiden. På veien fra ett til ti glass eller fra én til ti timers spilling en ukedag, er det mange valg.

 


Skrevet av: Akan kompetansesenter