Den nødvendige samtalen | Akan.no

Den nødvendige samtalen

Det mangler ikke på bekymringer for kolleger eller medarbeidere i arbeidslivet. Men terskelen fra bekymring til handling er ofte høy. Mange er redd for å ta feil, skape dårlig stemning eller ødelegge relasjonen. Jo tidligere du som leder tar en samtale, desto lettere vil det være å få til endring. ‘Den nødvendige samtalen’ er leders verktøy for å snakke med en ansatt på bakgrunn av en bekymring.

I Ledernytt kan du lese om arbeidsplassen som forebyggende arena

Direktør i Akan kompetansesenter, Elisabeth Ege, forteller at ansatte som opplever støtte og oppfølging fra arbeidsplassen i vanskelige perioder, ender ofte opp som svært lojale medarbeidere. Akan kompetansesenter har daglig mange veiledningssamtaler med ledere som er bekymret for en ansatt og lurer på om den ansatte har problemer knyttet til bruk av rusmidler, medikamenter eller spill.

– «Det nødvendige samtalen» er en samtale en leder tar med en medarbeider basert på en bekymring knyttet til rus- eller spilleproblemer. Hensikten er å formidle at du som leder er bekymret og hvorfor. Hensikten er ikke å få vedkommende til å innrømme et problem. Vær så konkret som mulig. Fortell om hendelser du har observert eller endringer du har sett som er årsaken til din bekymring. Det kan være endringer i atferd, reduserte arbeidsprestasjoner eller økt fravær, sier Ege.

Venter for lenge med å ta den nødvendige samtalen

– Typisk er at mange ledere venter for lenge med å ta ‘den nødvendige samtalen’, og dermed lar problemet vokse seg større. De tenker at det er en privat sak, er redde for å ta feil, eller ødelegge en god relasjon. Det er menneskelig å grue seg til slike samtaler, men vi kommer ikke bort fra at det er leders ansvar. Det handler om å se og følge opp sine medarbeidere, sier Ege.

Du kan lese hele saken på Ledernytt sine nettsider.

Her finner du også tips til hvordan du går frem for å gjennomføre en slik samtale.

Akan kompetansesenter har digitale kurs i “Den nødvendige samtalen” 8. oktober og 5. november kl 09.00-10.00. Påmelding på våre kurssider


Skrevet av: Unni Grevstad

Kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter med over 30 års solid erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Sterkt samfunnsengasjement, har jobbet som journalist, spesialrådgiver og kommunikasjonsansvarlig i en rekke organisasjoner – og har fortsatt tro på at det er mulig å skape endring.