Det ledere frykter mest | Akan.no

Det ledere frykter mest

I over fem år har jeg ukentlig veiledet og kurset ledere i å forberede og gjennomføre bekymringssamtaler med ansatte knyttet til alkohol, rusmidler og spill. Fellesnevneren for de fleste ledere jeg veileder, er det jeg kaller de to fryktene; frykten for å ta feil og frykten for den ansattes reaksjon.

Så lenge du ikke definerer hva som er problemet eller stiller diagnose, tar du ikke feil. Bekymringen din eier du, og den kan ikke den ansatte nekte for.

Vær tydelig, og beskriv konkret hva du har observert av endringer i fravær, arbeidsutførelse og atferd. Så lenge du ikke kommer med påstander eller antakelser, men beskriver din opplevelse og observasjon, da tar du ikke feil.

 

Hvem sine følelser er du egentlig redd for?

Min erfaring er at det ikke er den andres reaksjon du nødvendigvis er redd for, men hvilket ubehag det vil gi hos deg. Mange forventer sinne og unngår derfor samtalen. Andre blir frustrerte av bortforklaringer og unnskyldninger og trekker seg unna av den grunn. Følelser som dette er ikke farlige, men det kan vøre litt krevende om du ikke er forberedt. I denne sammenhengen betyr de at du har satt i gang en refleksjon hos den su snakker med.

 

De vanligste reaksjonene

I en undersøkelse fra 2021 (Respons Analyse for Akan kompetansesenter) ble ledere spurt om hvordan den ansatte reagerte ved en bekymringssamtale.

I over halvparten av samtalene forsøkte den ansatte å ufarliggjøre situasjonen. Men kanskje enda viktigere å ha med seg som leder, er at i nesten 4 av 10 tilfeller ble den ansatte takknemlig for å bli sett. I kun 17 prosent av tilfellene ble den ansatte sint.

 

Dette er kanskje den største feilen du gjør?

Min påstand er at den største feilen du kan gjøre er kanskje å ikke gjøre noe med bekymringen din. Den samme undersøkelsen viste at 1 av 4 ledere har vært bekymret for en medarbeiders alkoholbruk de siste 12 månedene. 37% av dem, hadde ikke tatt en prat med vedkommende de var bekymret for.

Den første samtalen er ikke nok alene og må følges opp, men det er det første hinderet.

Ta praten!

 

PS: i vårt digitale samtalekurs har vi samlet erfaringer fra tusenvis av veiledningssamtaler vi har hatt med ledere.

I kurset møter du daglig leder «Morten Skogsrud», som får prøve og feile ved å teste ut de ulike fremgangsmåter for å gjennomføre en samtale med en ansatt. På den måten lar vi Morten gjøre alle feilene for deg, slik at du kan bli litt tryggere i å ta samtalen basert på en bekymring.

For hvis ikke du tar den samtalen, hvem skal ta den da?

Kurset finner du her


Skrevet av: Stian Fjerdingen

Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Han er utdannet sosionom og har bachelorgrad i drama og teater. Fjerdingen har erfaring med helsefremmende psykososialt arbeid blant minoriteter, og er opptatt av å utfordre tabuområder og forebygge opplevelse av skam i møte mellom enkeltmennesker og samfunnet.