Dette er vinneren av Akan-prisen 2021 | Akan.no

Dette er vinneren av Akan-prisen 2021

Coor er vinneren av årets Akan-pris. Den siste tiden har de lagt inn en enorm innsats for å lage- og spre informasjon om rus og spillproblematikk til sine ansatte.

 

Siden 1996 har Akan kompetansesenter årlig delt ut Akan-prisen, en pris som går til virksomheter som forebygger og håndterer rus- og avhengighetsproblematikk på en god og systematisk måte. I år går prisen til Coor Norge.

Coor Norge har i mange år jobbet aktivt og systematisk med forebygging, tidlig innsats og tilbud om hjelp til de som er i ferd med eller har utviklet problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler eller spill. De jobber målrettet med informasjonsarbeid, opplæring og veiledning for ledere, vernetjenesten og ansatte ved å sette forebyggende og holdningsskapende arbeid på agendaen.

«Coor har klart å engasjere hele organisasjonen, de har forent digitale verktøy med viktigheten av omtanke. De har en partsforankret policy, med involvering av vernetjenesten, HR, HMS og ledere,» forteller Arnfinn Bjørshol, styreleder for Akan kompetansesenter.

«Coor er en verdig vinner av årets Akan-pris. Vi ønsker de lykke til med det videre arbeidet og håper at flere av landets arbeidsplasser vil la seg inspirere og lære av deres metoder», sier Bjørshol, som hadde gleden av å dele ut årets pris.

 

Bruker spill for å spre informasjon

Prisen ble delt ut under Akan-dagene 23. og 24. november og ble tatt imot av Nikolai Utheim, administrerende direktør på vegne av selskapet.

«Vi er stolte over å motta årets Akan-pris som en anerkjennelse for arbeidet vi gjør innen forebygging av rus- og spillavhengighet. Vi har de siste årene satset på spillbasert opplæring der spillet og læringen foregår i realistiske miljøer tett opp mot de ansattes hverdag, slik at de møter samme dilemmaer og kan ta samme beslutninger som de ville gjort i det virkelige liv. Vi har nå supplert Akan-arbeidet vårt med denne typen trening og vi har stor tro på at dette vil bidra å senke terskelen for å snakke om og iverksette tiltak innen et område mange synes er krevende å håndtere», sier Utheim.

Bedriften jobber også med en kultursatsning og har definert og etablert et «DNA» som de kaller #JegBryrMeg, et arbeid som er forankret hos toppledelsen og gjennom hele bedriften. Det forebyggende Akan-arbeidet er også tilknyttet dette «DNA’et», da målet er at den sosiale dimensjonen skal gjennomsyre alt de gjør.

 

Om Coor Norge

Coor Service Management AS er del av et Nordisk, børsnotert Facility Management-konsern med 10.000 ansatte og hovedkontor i Sverige. Coor leverer service-tjenester innenfor eiendomsdrift, kantinedrift og renhold, samt diverse kontortjenester og strategisk arbeidsplassrådgivning.

I Norge er vi rundt 1.700 ansatte, omsetter for ca. 2 milliarder kroner og vi har en ambisjon om videre vekst. Kundene våre er både store og små bedrifter i privat og offentlig næringsliv som vi leverer enkelttjenester til eller skreddersydde pakker med flere tjenester. Vi leverer også offshore.

Vår visjon er å skape Nordens hyggeligste, sunneste og mest inspirerende arbeidsplasser og vår viktigste ressurs er våre medarbeidere. Vi er veldig stolte av vårt dyktige og serviceinnstilte team som leverer service i stjerneklasse hver dag på jobb. Vi har helt enkelt Passion for People.

 

Om Akan-prisen

I år deler Akan kompetansesenter ut Akan-prisen for 26. gang. Hensikten er å gi en anerkjennelse til virksomheter som forebygger rus- og avhengighetsproblematikk på en god og systematisk måte, i tråd med Akan-modellen. Prisen har som mål å inspirere vinneren til å fortsette det gode arbeidet, samt andre virksomheter til å forebygge rus- og avhengighetsproblematikk.

 

Tidligere år har prisen gått til:

2020 – Hydro

2019 – Elcom AS

2018 – Equinor

2017 – Kongsberg Defence and Aerospace (KDA)

2016 – Porsgrunn kommune

2015 – SAS Ground Handling Services

Her kan du se mer av hvordan Coor har jobbet:

 


Skrevet av: Cathrine Kanck-Vårdal

Senior kommunikasjonsrådgiver ved Akan kompetansesenter.