Dette er vinneren av Akan-prisen 2022 | Akan.no

Dette er vinneren av Akan-prisen 2022

Aker Solutions Norge er vinner av Akan-prisen 2022. Deres arbeid gjennom mange år er godt forankret i selskapets ledelse og videre ut på virksomhetens 15 lokasjoner i Norge.

 

– Vi setter stor pris på at vi får denne prisen, og ser på det som en bekreftelse på det viktige arbeidet som gjøres av en rekke personer i vår organisasjon med å forebygge og håndtere problematikk knyttet til avhengighet. For oss er det viktig å ikke bare ha god kompetanse og systematikk for hvordan vi jobber med temaet, men også være en organisasjon som setter omsorg og medmenneskelighet høyt. Vi ønsker også at veien fra bekymring til handling skal være kortest mulig, sier Kjetil Kristiansen, EVP People & Organization, Aker Solutions Norge.

Opplysningsvirksomhet og tilgjengelighet står sentralt i Aker Solution Norges forebyggende arbeid. Selskapets IA- og Akan-utvalg har som hovedformål å spre informasjon, slik at enhver som ønsker og trenger hjelp, skal få dette på et tidlig tidspunkt.

– Aker Solutions Norge har over mange år jobbet systematisk og helhetlig med å forebygge og håndtere problematisk bruk, og i dette arbeidet har de med seg både hodet og hjertet, forteller Elisabeth Ege, direktør, Akan kompetansesenter.

 

Kreative tiltak og viktig slagord

En viktig del av arbeidet foregår i de lokale Akan-utvalgene på 15 ulike destinasjoner i landet. De har en klar målsetning om en Akan-aktivitet hvert kvartal, på egen lokasjon. Det er blant annet produsert informasjonsmateriale på flere språk med slagordet «tør å bry deg», det er gjennomført quiz, aktiv bruk av Akan-verktøy, motiverende tekster på kaffemaskiner og månedlige innslag på HMS- og vernemøter.

– Jeg er spesielt imponert over deres mange kreative tiltak for å gjøre selskapets holdning kjent for ansatte, og deres klokkeklare oppfordring gjennom slagordet “tør å bry deg”, sier Ege.

Foruten et bredt spekter av informasjonsaktiviteter er opplæring prioritert både av ledere, ansattrepresentanter og utvalgene.

– Akan-arbeidet i Aker Solutions er en desentralisert aktivitet, og det betyr at vi har mange ansatte ved våre ulike lokasjoner som har dette som en del av jobben sin. Jeg føler meg trygg på at denne prisen vil være en stor inspirasjon i det videre arbeidet, avslutter Kjetil Kristiansen.

 

Om Aker Solutions Norge

Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energibransjen. Vi legger til rette for lavkarbon olje- og gassproduksjon og utvikler fornybare løsninger for å møte fremtidens energibehov. Ved å kombinere innovative digitale løsninger og forutsigbar prosjektgjennomføring akselerer vi overgangen til bærekraftig energiproduksjon. Aker Solutions har ca. 15 000 ansatte i mer enn 20 land.

 

Om Akan-prisen

I år deler Akan kompetansesenter ut Akan-prisen for 27. gang. Hensikten er å gi en anerkjennelse til virksomheter som forebygger problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler, spill og doping på en god og systematisk måte, i tråd med Akan-modellen. Prisen har som mål å inspirere vinneren til å fortsette det gode arbeidet, og få andre virksomheter til å gjøre det samme.

 

Tidligere år har prisen gått til:

2021 – Coor Norge

2020 – Hydro

2019 – Elcom AS

2018 – Equinor

2017 – Kongsberg Defence and Aerospace (KDA)

2016 – Porsgrunn kommune

2015 – SAS Ground Handling Services


Skrevet av: Cathrine Kanck-Vårdal

Senior kommunikasjonsrådgiver ved Akan kompetansesenter.