Dialogverksted blir til Drikkeprat | Akan.no

Dialogverksted blir til Drikkeprat

Vi har nå endret navn på Dialogverksted. Verktøyet heter nå Drikkeprat, rett og slett fordi vi mener dette beskriver bedre hva verktøyet handler om. Verktøyet er fremdeles det samme og er et nyttig verktøy for å sette ord på hvordan dere har det når dere drikker sammen i sosiale anledninger med jobben. I påvente av at vi snart kan møtes fysisk igjen på jobb, og i sosiale situasjoner, hvorfor ikke investere litt tid til å snakke om deres egen kultur?

Verktøyet gir alle ansatte en god mulighet til å fortelle mer om drikkeopplevelser knyttet til ulike situasjoner, slik som for eksempel reiser, representasjoner og fester. Videre må dere gjøre en vurdering av eventuell risiko for ivaretakelse av helse, miljø, sikkerhet og omdømme. Dere kjenner deres egen kultur best og med dette verktøyet kan dere bli enda bedre kjent med dere selv.

Verktøyet er gratis, og du finner Drikkeprat her.


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.