Dilemmaverktøy som vorspiel til julebordet | Akan.no

Dilemmaverktøy som vorspiel til julebordet

Julebordsesongen er i gang. Mange virksomheter viser at de setter pris på sine ansatte og inviterer dem til julebord. Det å samles i selskapelige lag der en lar fagpraten ligge til fordel for sosialt fellesskap og hygge kan være bra for samholdet og lagånden i virksomhetene.

 

Hyggelig lag
Det serveres god tradisjonsrik norsk julemat i de fleste julebord. Maten er ofte salt og tørsten slukkes gjerne med juleøl, vin, akevitt eller andre alkoholholdige alternativer. Det er ingen tvil om at virksomhetsledere som inviterer sine ansatte til julebord gjør det av god vilje. Det er heller ikke noen tvil om at de fleste ansatte som takker ja til invitasjonen ser på julebordet som en fin tradisjon og at de har stor glede av å delta. Likevel er det grunn til å reflektere litt rundt julebord og bruk av alkohol.

 

Kan få konsekvenser
En påminnelse dersom julebordet er jobbrelatert, er at det kan det få konsekvenser for den enkelte arbeidstaker dersom hun eller han oppfører seg på en utilbørlig, eller uakseptabel måte. Med tanke på at vi har forskjellig forhold til alkohol og at vi gjerne opptrer ulikt under påvirkning av alkohol, er det greit at både ledelse og de ansatte gjør noen refleksjoner rundt dette før julebordet; gjerne at en blir enige om noen enkle «kjøreregler» i forkant.

 

Dilemmaverktøy som vorspiel
En artig og enkel måte å sette fokus på uheldige sider rundt bruk av rus i jobbrelatert sammenheng, kan være å ta i bruk Akan kompetansesenter sitt dilemmaverktøy. Dette tar ikke langt tid, men sikrer et bra fokus og refleksjon som forplikter i forkant av f. eks julebord. Dette er et godt forebyggende tiltak, som ikke krever noe annet enn at gruppen sammen setter seg ned og diskuterer videosnuttene som utgjør dilemmaverktøyet.

 

Forebygging og forpliktelse
Jeg har ikke tro på, og har derfor heller ikke tenkt å rette noen pekefinger mot verken de som arrangerer eller de som deltar på arbeidsrelaterte julebord rundt om i landet. Likevel tror jeg det kan være fornuftig å forebygge eventuelle uønskede hendelser. Potensialet for hendelser som sjikanerende oppførsel, slagsmål og i verste fall kriminell atferd er større i ruspåvirket tilstand, og det harmonerer lite med det ellers så gode HMS-arbeidet en gjør rundt om i norske virksomheter dersom en ikke også satte et felles forebyggende fokus en arena som årets julebord.

 

Til glede for alle
Mitt råd blir derfor enkelt. Ta årets vorespiel til julebordet i sammen noen dager før den store dagen. Kos dere da med Akans dilemmaverktøy, og forsøk å finne svarene sammen. Helst på en måte som forplikter alle til å bidra til at julebordet blir en fantastisk flott opplevelse – for alle!

 

Godt julebord!

 

Are Tomasgard

Styreleder Akan kompetansesenter

(LO- sekretær)


Skrevet av: Are Tomasgard

Are Tomasgard ble valgt inn i LOs ledelse som LO-sekretær på LO-kongressen 2013. Han er født 30. april 1968, var lokalpolitiker fra Arbeiderpartiet. Han ble i 2011 valgt til ordfører fra Arbeiderpartiet i Sørum kommune i Akershus. Tomasgard er også styreleder i Akan.