Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Dilemmaverktøy

Dilemmaverktøy

Dilemmaverktøy er utviklet for å sette ledere og ansatte i stand til å diskutere dilemmaer knyttet til jobbrelatert alkoholbruk, spill, narkotika- og medikamentbruk. Dette verktøyet kan hjelpe dere i gang med å formulere eller revidere en policy, samt gjøre den kjent og forstått.

Dilemmaverktøy består av korte filmer, med påfølgende diskusjonstemaer samt tips og råd knyttet til de ulike dilemmaene. Filmene er gode utgangspunkt til å reflektere rundt hva som er greit og ikke greit, og gir tips og råd om hvordan håndtere vanskelige situasjoner. Dilemmaverktøy kan enten lastes ned til din PC eller kjøres online, og finnes også med engelsk tekst.

Du finner verktøyet på dilemmaverktoy.no


MENY