Dilemmaverktøy | Akan.no

Dilemmaverktøy

Dilemmaverktøy er utviklet for å sette ledere og medarbeidere i stand til å diskutere dilemmaer knyttet til jobbrelatert alkoholbruk, spill, narkotika- og medikamentbruk. Dette verktøyet hjelper dere i gang med å formulere eller revidere en policy, samt gjøre den kjent og forstått.

Dilemmaverktøy består av korte filmer, med påfølgende diskusjonstemaer samt tips og råd knyttet til de ulike dilemmaene. Filmene er et godt utgangspunkt for å reflektere rundt hva som er greit og ikke greit, og gir tips og råd om hvordan håndtere vanskelige situasjoner. Dilemmaverktøy kan enten lastes ned til din PC eller kjøres online, og finnes også med engelsk tekst.

dilemmaverktoy.no

English version of dilemmaverktøy

dilemmaverktoy

Relevante artikler, sider
og verktøy