Du kan ikke gå rundt og være populær hele tiden! | Akan.no

Du kan ikke gå rundt og være populær hele tiden!

Ung og ny som leder? Vi i Akan kompetansesenter møter mange «ferske» ledere i norsk arbeidsliv.  Flere er unge av alder og andre har vært i arbeidslivet en god stund, for så å bli leder i voksen alder. De fleste blir ledere fordi de har søkt på en lederstilling, eller rett og slett blitt tatt på fersken i å gjøre noe bra, med det resultat at de har blitt løftet ett eller flere hakk i organisasjonen. 

Å være leder i medvind er stort sett en positiv erfaring. Som ung og uerfaren er det det greit at uværet ikke kommer med en gang. Du vil som leder uansett oppleve dager hvor du kjenner det blåser litt. De fleste ledere kjenner også litt på å være «mellom barken og veden», altså å stå i en skvis mellom gruppen man har ansvar for, og egen leder.  

 

Ikke utsett!

Å være leder innebærer å utføre handlinger som oppleves som upopulært hos en eller flere. Men det blir ikke bedre om du utsetter å gjøre det du på forhånd tenker blir upopulært. Du har kanskje allerede brukt mye tid og ressurser på å gruble over hva det handler om, og hva du skal gjøre. Og erfaring tilsier at problemet vil utvikle seg enda mer i negativ retning hvis du venter med å ta opp det “upopulære”. 

Vårt råd til deg som fersk leder er å ta opp de upopulære temaene så tidlig som mulig. Rådet gjelder også for erfarne ledere, bare så det er sagt. Som regel går det mye, mye bedre enn du hadde regnet med – og uansett så står de fleste av oss godt i det å være upopulær i en periode. Det vil også gi deg nyttig erfaring og «ryggrad» til å håndtere vanskelige saker i fremtiden. 

Å ta opp temaer det lukter konflikt eller meningsmotsetninger av kan man ha ulike grunner til å utsette – i alle fall til i morgen! Uansett er det klokt å forberede seg godt å snakke om det så tidlig som mulig – og si det du hadde tenkt å si. Uansett hva det dreier seg om; sykefravær, underprestasjon, saker som faller inn under Akan eller atferd.  Det du utsetter blir bare vanskeligere jo lenger tid det går. 

 

Ett godt stammeråd!

Men hva gjør du da – den dagen du stusser over adferd eller du får melding av en kollega som sier «at noe ikke stemmer»? 

Vårt stammeråd til deg som ung eller «fersk» leder er at du søker råd hos noen du stoler på og som kan sette seg inn i situasjonen du står i. Egen leder vil kanskje være den mest naturlige å snakke med. Det ligger ingen erkjennelse av svakhet eller manglende kunnskap å utrykke at man trenger noen råd. I de fleste virksomheter blir dette applaudert og er faktisk forventet! Ganske enkelt fordi det er ønsket og forventet adferd fra ledere å ivareta arbeidsgiveransvaret og ikke minst omsorgsplikten for egne ansatte på en så god måte som mulig. 

Akans veiledningstelefon kan hjelpe deg med å finne dine støttespillere – eller rådgivere. I små og mellomstore organisasjoner kan det være begrenset eller få å støtte seg på. Ikke alle er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste eller har en HR-avdeling. 

Vi i Akan kompetansesenter kan uansett gi deg veiledning på veien innenfor vårt kompetanseområde. 

 

Du kan ikke gjøre så mye feil

Den største feilen du kan gjøre er å ikke gjøre noe! Mitt råd til deg er at du våger å gjøre noe som du tenker ikke er så populært. Følelsen i etterkant er som regel god, og du kommer til få anerkjennelse og tillit som resultat av at du faktisk har gjort noe. At ledere gjør noe med problemer i sin avdeling oppfattes som trygt. Det motsatte er utrygt, og det ønsker ingen. Dessuten erfarer vi at det er forventet at ledere handler i tråd med personalpolitiske retningslinjer og med fornuft når noe ikke er helt som det skal. At du gjør noe som er upopulært hos noen vil som regel bli møtt med anerkjennelse og styrket tillit fra andre! 


Skrevet av: Kristian Svendsen

Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Jobbet mange år i bedriftshelsetjeneste.