Du møter disse på Akan-dagene 2021 | Akan.no

Du møter disse på Akan-dagene 2021

Tilbake til fremtiden!

Invester i deg selv, arbeidsmiljøet og kollegene dine; bli med på Akan-dagene 2021. Vi byr på et spennende, variert og innholdsrikt program tirsdag 23. november og onsdag 24. november. Her møter du:

 

Vigdis Austrheim
Lederutvikler og ekspert på avstandsledelse

Vigdis Austrheim er en etterspurt foredragsholder som deler raust av erfaring, praktiske råd og innspill du raskt kan innføre i din egen virksomhet. Hun har lang erfaring fra IT bransjen hvor endringer og digitalisering har stått sentralt hele veien, som gründer, mellomleder og toppleder, for norske og internasjonale selskaper som blant annet Microsoft og Cisco.

Mange av disse årene har hun ledet team på avstand og jobbet i en hybrid hverdag. Vigdis snakker engasjert til både ledere og medarbeidere og har som mål og bidra til mer bevisste ledere og bedre arbeidsplasser.

Vigdis jobber i dag på full tid med foredrag og kurs.

 

Einar Øverenget
Filosof

Einar Øverenget er en anerkjent filosof og foredragsholder. Han arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper.

Han har doktorgrad i filosofi fra Boston College og er rektor ved ACTIVA Humanistisk Akademi, som han også var med på å danne i 2000.

Han har fast spalte i Dagbladet Magasinet og har utgitt flere bøker. Blant annet Hannah Arendt (2001), Eksistens (2003), Å bli sin egen venn (2004), Lykkens filosofi (2006), Livets Øyeblikk (2007) og Hemmeligheter (2009).

Camilla AC Tepfers
Partner og gründer i rådgivnings- og analyseselskapet inFuture

Camilla AC Tepfers er utdannet sivilingeniør i datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU. Hun har mer enn 20 års erfaring med fremtidsstudier, digitalisering og tjenesteinnovasjon. I 2001 etablerte hun innovasjonssatsingen i DNB, og hun var sentral i arbeidet med den digitale transformasjonen i konsernet. Hun er i dag partner og gründer i rådgivnings- og analyseselskapet inFuture, som ble etablert i 2008.

Hun har styreerfaring fra en serie ulike bransjer, og nåværende styreverv inkluderer i Entra ASA, Polaris Media ASA, StrongPoint ASA og Dyreparken i Kristiansand. Hun har skrevet flere pensumbøker om digitalisering ved norske universitet og høyskoler.

Tove Sørensen
HR-rådgiver

Tove Sørensen er HR-rådgiver i Porsgrunn kommune. Hun er utdannet Yrkeshygieniker, og har også helsebakgrunn.
Har arbeidet med HMS i Porsgrunn kommune siden 2007, og med Akan-arbeid i kommunen siden 2008.

Mari Schage Førde
Daglig leder i Møller Medvind

Mari Schage Førde er daglig leder og medgrunder i Møller Medvind.

Møller Medvind gjør en særskilt innsats for å inkludere unge som står utenfor arbeidslivet. De skaper nye arbeidsplasser og gir unge muligheter til fast jobb.

Firmaet har  etablert et forpliktende samarbeid med NAV i Oslo, der de kvalifiserer unge som står et stykke unna arbeidslivet. Målet er fast jobb innen bilpleie.

Førde har jobbet med Møller-familiens samfunnsoppdrag siden 2010 og har bakgrunn som cand.oecon i samfunnsøkonomi og en bachelorgrad i organisasjonspsykologi.

Karl-Bertil Nordland
Rådgiver og prosjektleder i Blå Kors

Karl-Bertils historie er allerede kjent for mange fra Norges mestvinnende film gjennom tidene, Kunstneren og Tyven. Filmen har høstet en internasjonal suksess nesten helt uten sidestykke.

For de som ikke har sett filmen. Karl-Bertils fortid bestod av over tyve år med rus, kriminalitet og fengsel før han kjempet seg tilbake til seg selv og samfunnet.

I dag er han utdannet helse- og treningsfysiolog (Idrettspedagog) og er ansatt i Blå Kors som rådgiver og prosjektleder. Han holder også foredrag om livsmestring, hverdagskompetanse og det å ta kontroll over eget liv.

Anders Leinebø
Fagsjef i Blå Kors oppfølgingstilbud Steg for Steg

Frem til 2010 hadde Anders Leinebø en karriere innenfor media, kultur, uteliv og forretningsvirksomhet. I jakten på utfordringer og mening tok han seg jobb som miljøterapeut ved en rehabiliteringsinstitusjon for rusavhengige.

Siden da har Leinebø særlig vært engasjert i oppfølging, ettervern og gode overganger mellom de ulike fasene i en bedringsprosess. Leinebø er opptatt av menneskers subjektive opplevelse av livskvalitet og følelse av medborgerskap som vesentlige komponenter på veien tilbake til et ønsket liv. I dag er han fagsjef i Blå Kors’ oppfølgingstilbud Steg for Steg som finnes i åtte norske byer.

 

Johanna Stueland Bjørkavåg
Klinikksjef på Blå Kors Haugaland A-senter

Johanna Stuel Bjørkvåg er utdannet psykologspesialist med spesialkompetanse og interesse for krisepsykologi.

Johanna tok over jobben som klinikksjef på Blå Kors Haugaland A-senter, etter fire år som leder for poliklinikken.

 

Runar Døving
Professor i antropologi ved Høyskolen Kristiania

Runar Døving er norsk sosialantropolog med spisskompetanse på forbrukeradferd.

Døving har forsket på mye, alt fra norsk matkultur, makt, kjønn, forbruk, slektskap, grensehandel, uformell økonomi, til arv og testament.

Døving har utgitt bøkene Rype med lettøl (2003) og Merkevarer – 45 korreksjoner (2007).

Chris Klemmetvold
Gründer og sosialentreprenør

Klemmetvold har 15 års erfaring med organisasjons- og forretningsutvikling. Han er en av gründerne bak selskapet Medarbeiderne AS som ansetter tidligere rusavhengige.

I 2017 ble Klemmetvold kåret til Outstanding Young Person of the year av JCI Norge, og i 2018 ble han fremmet som en av Norges ti fremste ledertalenter i E24.

I dag jobber han i Utrette.no AS med å bidra til å hjelpe sosiale entreprenører i startfasen.

I september 2021 kommer Chris ut med boka «Håndbok i sosialt entreprenørskap – fra idé til levebrød».

 

Elisabeth Ege
Direktør i Akan kompetansesenter

Elisabeth Ege har vært direktør i Akan kompetansesenter siden 2012. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en Master of management med strategi og ledelse som spesialisering.

Ege har lang fartstid fra rådgivning, ledelse og styreverv i bank og finans, bedriftshelse og bedriftsrådgivning.

 

Torbjørn Olsen
Lufthavnprest

Olsen har arbeidet som prest i over 20 år i forskjellige stillinger, blant annet i forsvaret.

Han har siden 2018 vært ansatt som Norges eneste lufthavnprest ved Oslo lufthavn Gardermoen.

Olsen har jobbet med kriser og beredskap i mange år,  og han var også involvert i arbeidet etter leirraset som rammet Gjerdrum i romjulen.

 

Ellen Miles
Artist

Ellen Miles er en kritikerrost sanger og låtskriver som slapp sitt andre album “Glow” i 2019. Hun er kjent for å komme helt nær sitt publikum gjennom åpenhet om eget liv og sterke tekster om liv og død, tro og tvil, angst og håp. Ellen Miles har en fantastisk formidlingsevne, musikken er vakker og var, vokalen rørende og varm.

“Hun eier språket hun uttrykker seg med og kan med det benytte hver finurlighet og vakre nyanse til fulle. Talent i kombinasjon med noe viktig på hjertet er alltid en vinner” sier Trygve Skaug om Ellen.

 

Arnfinn Bjørshol
Seniorrådgiver i NHO og styreleder i Akan kompetansesenter

Arnfinn Bjørshol er styreleder i Akan kompetansesenter. Bjørshol er seniorrådgiver i NHO, avdeling Arbeidsliv, hvor han jobber med temaene arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv.

Han har jobbet med inkluderende arbeidsliv i NAV i 12 år – 10 år i NAV Arbeidslivssenter Akershus og 2 år i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Bjørshol er utdannet ergoterapeut, og holder for tiden på med en Master i offentlig ledelse og styring.

Trude Tinnlund

Trude Tinnlund kom inn i LOs ledelse ved kongressen i 2013. Hun har sin yrkesbakgrunn fra Peterson Emballasje AS i Sarpsborg hvor hun var operatør fra 1989 til 1999, da hun ble heltidstillitsvalgt i bedriften.

Trude Tinnlund har hatt en rekke tillitsverv. Hun ble medlem av forbundsstyret i Norsk Grafisk Forbund i 2001 og var likestillingsansvarlig inntil forbundet ble en del av Fellesforbundet i 2006. Hun har vært medlem av forbundsstyret i Fellesforbundet fra 2006 til 2013. Trude har deltatt i sentrale forhandlinger og meklinger, blant annet i frontfagene.

 

 

Ine Weum

Seniorrådgiver

Ine Weum er Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i bedriftshelse, rus og avhengighet, spillproblematikk og MI.

Med sin kompetanse og erfaring fra ulike virksomheter, brenner hun for å senke terskelen og styrke samhandlingen mellom arbeidslivet og hjelpeapparatet. Hun er engasjert i prosjektet «Akan-modellen et virkemiddel for arbeidsreinkludering», et prosjekt som skaper stor interesse.

 

Inger Synnøve Moan
Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

Inger Synnøve Moan er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Hun har jobbet med tobakks- og rusmiddelforskning i 20 år, og har forsket på konsekvenser av alkoholbruk for arbeidslivet siden 2007.

Moan har doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo.

Inger Synnøve Moan

 

Randi Wågø Aas
Professor ved UiS og OsloMet

Randi Wågø Aas er professor ved UiS og OsloMet, og har forsket på temaer innen folkehelse og arbeidshelse i mer enn 20 år. Hun leder flere store eksternfinansierte prosjekter der ett av disse, WIRUS-prosjektet så langt er det største forskningsprosjektet i Norge om alkoholbruk, sykenærvær og sykefravær. Aas er ergoterapeut og har doktorgrad fra Karolinska Institutet i Stockholm. Hun var tidligere forskningssjef ved IRIS, og har vært tilknyttet flere internasjonale universitet. Hun er sosial entreprenør og grunnlegger av Sense of Science, der ambisjonen er å bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer bedre, ved å gjøre forskningsresultater mer kjente, anerkjente og brukbare.

 

Stian Fjerdingen
Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter

Stian Fjerdingen er Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Han er utdannet sosionom, har bachelorgrad i drama og teater og studerer for tiden Human Resource Management ved Handelshøyskolen BI. Fjerdingen har lang  erfaring med helsefremmende psykososialt arbeid, og brenner for å forebygge opplevelse av skam i møte mellom enkeltmennesker og samfunnet. Han er opptatt av å utfordre tabuområder som kan hindrer oss i å utvikle en god kultur og et godt arbeidsmiljø.

 

Mikkel M. Thørrisen
Førsteamanuensis ved OsloMet og Universitetet i Stavanger

 Mikkel M. Thørrisen er førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet og Universitetet i Stavanger. Han er utdannet master i helse- og sosialpsykologi og PhD i helsevitenskap. Han skrev doktorgrad om alkohol og arbeidsliv i tilknytning til prosjektet WIRUS (Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave). WIRUS-prosjektet handler om alkohol, arbeidsliv, sykefravær, sykenærvær og implementering av arbeidsplassbaserte intervensjoner.

Thørrisen jobber til daglig med forskning og undervisning innen temaer som folkehelse, arbeidshelse og arbeidsinkludering.

 

Camilla Lynne Bakkeng
Fagleder i Akan kompetansesenter

Camilla har Akan-skolen fra A til nesten Å. Hun startet i en prosjektstilling i Akan kompetansesenter i år 2000 som Akans rynkefrie alibi med ansvar for «Ungdomsprosjektet». Prosjektet rettet seg mor virksomheter med mange ansatte under 30 år. Ettersom tilbudet ble så godt mottatt ble det et fast tilbud som Camilla hadde ansvaret for fram til hun sluttet i 2005. Da jobbet hun i ulike stillinger og prosjekter i Fylkesadministrasjonen i NAV, blant annet HR-avdelingen med HMS-ansvar. I 2009 kom hun tilbake til Akan og jobber i dag som fagleder og kommunikasjonsansvarlig. Hun brenner for å gjøre ledere trygge i å gjennomføre samtaler med ansatte de er bekymret for.

Anne-Karin Wefring Høistad
HMS-sjef

Høistad har lang og bred erfaring fra å jobbe med mennesker på ulike arenaer; rusfeltet, skole, sosialtjeneste, personalsjef og nå som HMS-sjef i Porsgrunn kommune.
På fritiden har hun fungert som avlasterhjem og tilsynsperson i fosterhjem. Hun har en utdanning som spenner fra fag innen jus, organisasjon og ledelse, psykologi, prosjektledelse, veileder/coach. Som HMS-sjef har Høistad et mål om å bidra til at kommunen blir en enda bedre tjenesteyter og en attraktiv arbeidsgiver, som gjennom mestringsorientert ledelse både setter krav og gir omsorg til ansatte.

Synes du dette høres spennende ut?

Meld deg på Akan-dagene 2021