Elektrobedriften Elcom AS er vinner av Akan-prisen 2019 | Akan.no

Elektrobedriften Elcom AS er vinner av Akan-prisen 2019

Til tross for en hektisk hverdag, velger Elcom å investere tid i holdningsarbeid og forebygging av rus- og avhengighetsproblematikk fordi de mener det lønner seg. Det gjør årets vinner til en verdig vinner av Akan-prisen 2019.

– Akan-arbeidet i Elcom har blitt en del av deres kultur og de har en partsforankret policy som er kjent av ansatte og som følges i praksis. Både ledere og medarbeidere vet hva de kan og bør gjøre når det gjelder rusproblematikk. Akan-arbeidet er forankret helt opp til toppleder som også er eier, og som ser arbeidet i et samfunnsperspektiv. De er et eksempel til etterfølgelse for andre bedrifter, sier Ege om årets vinner.

Virksomheten er opptatt av et trygt og godt arbeidsmiljø i kombinasjon med smil, latter og inkluderende atferd, noe det ser ut til at de har lykkes med. Alle ansatte får informasjon om prosedyrer og ruspolicy. Som en del av opplæringen av nyansatte tas det alltid en prat om virksomhetens holdninger til rus. Og ikke nok med det; ruspolicy- og arbeidsmiljøbrosjyren sendes også per brev til foreldrene til unge ansatte.

Elcom deler velvillig med andre hvordan de forebygger og håndterer rus- og avhengighetsproblemer

– Vårt inntrykk da vi gikk gjennom kandidatene til Akan-prisen 2019, er at Elcom har kommet langt i sitt arbeid og beviselig fått forebygging og håndtering av rus- og avhengighetsproblematikk til å bli en del av kulturen. Arbeidet er ikke avhengig av én enkeltperson og det har pågått jevnt og trutt i mange år. Vi gratulerer, avslutter Elisabeth Ege.

Om prisen
Siden 1996 har Akan kompetansesenter delt ut Akan-prisen. Hensikten er å gi en anerkjennelse til virksomheter som forebygger rus- og avhengighet på en god og systematisk måte i tråd med Akan-modellen, samt å inspirere vinneren selv til å fortsette det gode arbeidet og andre virksomheter til å forebygge rus- og avhengighetsproblematikk.

Vinnerne de siste fem årene
2018 Equinor Undersøkelser & Produksjon Drift Sør
2017 Kongsberg Defence and Aerospace (KDA)
2016 Porsgrunn kommune
2015 SAS Ground Handling Services
2014 ABC-Bakken barnehage

Ingvild Wahl, HR-ansvarlig i Elcom, mottar Akan-prisen 2019.

Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.