Elisabeth, er du snill og kommer inn på kontoret mitt et øyeblikk?   | Akan.no

Elisabeth, er du snill og kommer inn på kontoret mitt et øyeblikk?  

Elisabeth foran blå bakgrunn.

Den siste uken før sommerferien er ypperlig for refleksjon. Etter vårt nylige lederwebinar, har jeg tenkt på de mange lederne jeg selv har hatt. Tre av dem utmerket seg. Hva gjorde dem så gode, og hvordan har deres metoder påvirket min egen lederstil?

 

Se mennesket bak medarbeideren

For noen år siden jobbet jeg som strategisk rådgiver i ulike bransjer. Erfaringen er at uansett hvor gode produkter og tjenester en virksomhet har, så er det menneskene som utgjør forskjellen. God ledelse handler om å se og forstå hver enkelt medarbeider.

Et eksempel: En av mine ledere inviterte meg til en prat. Hen hadde fanget opp at jeg «stod i spagaten» mellom lange arbeidsdager og barn jeg ønsket å være til stede for. Vi fikk en god samtale om hvilke oppgaver som var viktigst. Jeg følte meg sett og verdsatt.

 

Bygg relasjoner og skap trygghet

En annen leder jeg beundret, var en eksepsjonell relasjonsbygger, som fremmet åpenhet og tillit. Hen samlet avdelingen jevnlig til uformell prat og formelle møter. Med ulik alder, erfaring og forskjellige mennesketyper, hadde vi kolleger forskjellig syn på mange tema. Lederen bidro til å skape et arbeidsmiljø hvor vi kunne dele meninger og ideer uten frykt. Latteren satt løst, engasjementet var stort og vi leverte. I dag ville vi sagt at arbeidsmiljøet vårt var preget av psykologisk trygghet.

 

Styrken i samarbeid

I et prosjekt jeg ledet for mange år siden, sto vi overfor utfordringer med en digital løsning som ikke fungerte. Min leder tok initiativ til å samle et tverrfaglig team, og sammen fant vi en løsning. Dette er ett av mange eksempler som er grunnlaget for min tro på styrken i samarbeid. Fordi det utvider perspektivet, gir tilgang til andres kunnskap og erfaringer, og som regel økt kvalitet.

 

Tydelige tilbakemeldinger som verktøy for vekst

En av mine første ledere ga meg en viktig lærdom om tilbakemeldinger. I et møte med en intern samarbeidspartner, sa hen rett ut «dette er ikke godt nok». Tilbakemeldingen ble godt begrunnet. I etterkant viste det seg at den ble en øyeåpner for samarbeidspartneren. Min leder gjorde det mange andre ikke hadde våget. Ga samarbeidspartneren mulighet til læring og utvikling. Riktig gitt, kan tilbakemeldinger være en kraftig motor for vekst og utvikling. Selv har jeg hatt glede av giraffmetoden og å be om tilbakemeldinger når jeg ikke får det.

 

Felles mål og samarbeid med tillitsvalgte

Jeg var ny som leder i en virksomhet med dyktige medarbeidere, men med dårlige økonomiske resultater. Etter individuelle samtaler med alle ansatte, forstod jeg at det var ulik tenkning rundt hvilken retning vi skulle. Klargjøring av mål og strategier, ble en viktig årsak til økt engasjement blant medarbeiderne og resultatforbedring. I denne jobben lærte jeg også viktigheten av samarbeid med tillitsvalgte. Det gir verdifull innsikt i hva som rører seg blant ansatte, reduserer konfliktnivået, og skaper bedre arbeidsmiljø.

 

God sommer!

I det jeg logger av for sommeren, kan jeg igjen fastslå at jeg er stolt av hva vi 16 ansatte i Akan kompetansesenters får til sammen. Selv tror jeg felles mål, godt samarbeid og at vi investerer tid i å bli kjent og trygge på hverandre, er viktige suksessfaktorer. Hva tror du?

Jeg ønsker deg en riktig god sommer!


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.