En god handlingsplan mot spilleproblemer | Akan.no

En god handlingsplan mot spilleproblemer

Akan kompetansesenter hadde en rekke innspill til regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer.

–  Vi er fornøyd med at den ferdige handlingsplanen inneholder flere av disse, sier Akan direktør Elisabeth Ege i en kommentar til handlingsplanen som ble lagt fram denne uken.

Akan kompetansesenter har gjennom flere år hatt en massiv pågang av bedrifter, bedriftshelsetjenester og andre arbeidslivsaktører som ønsker informasjon om både pengespill og dataspill. Derfor er det positivt at Regjeringen prioriterer dette.

–  Vi er svært fornøyd med at lett tilgjengelige tilbud skal videreutvikles, noe vi mener arbeidslivet vil dra svært stor nytte av. I tillegg er vi godt fornøyd med at regjeringen satser på tidlig identifisering og god behandling for problematisk spilleatferd, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

Et konkret eksempel på et lavterskeltilbud og screening av eget forhold til pengespill og dataspill er verktøyet «Jeg Spiller», et verktøy utviklet av Akan kompetansesenter med finansiering av Lotteritilsynet.  Per 30.09.18 hadde verktøyet litt over 23 000 besøk, mens i underkant av 14 000 hadde testet egen spillatferd.

–  Bruken av dette verktøyet understreker at det finnes et behov for lavterskeltilbud og at slike tilbud vil være avgjørende når det gjelder tidlig identifisering av problemspillere slik at problemer kan forebygges, forteller Ege.

Fakta

Handlingsplanen danner grunnlaget for regjeringens arbeid for å bekjempe spillproblemer i Norge. I handlingsplanen, som gjelder for perioden 2019-2021, trekker regjeringen frem tre hovedmål:

1)     Færrest mulig skal ha problemer med spill

2)     Kunnskap om spill og spilleproblemer skal økes og deles

3)     Tidlig identifisering og god behandling av problemspillere

 

Her kan du lese Akans innspill:

Innspill ny handlingsplan mot spilleproblemer


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.