En hilsen fra Paris! | Akan.no

En hilsen fra Paris!

I bloggende stund nytes en espresso på en fortauskafé i Paris. Tirsdag møtes en liten arbeidsgruppe i regi av Europarådet, hvor målet er jobbe fram en manual for rusforebyggende arbeid i europeisk arbeidsliv som skal presenteres i Strasbourg høsten 2014. Og Akans kompetanse om rusforebygging i arbeidslivet oppfattes som verdifull og til og med banebrytende i europeiske øyne.

Gruppen møttes første gang i mars. Helt ærlig gruet jeg meg til å møte disse Doktor «Ditt» og Professor «Datt» fra Frankrike, Portugal, Luxembourg og Kroatia. Titler er høyt verdsatt i slike fora. Så jeg gjorde et tappert forsøk på å heve seniorrådgiver-tittelen med en formell, blå blazer. Den eldste av Doktorene i mørk dress og hatt gikk ikke på blazer-trikset. Tvert i mot så han på meg med et skeptisk smil når jeg delte av våre erfaringer som ikke nødvendigvis kan begrunnes med empirisk forskning.

I 50 år har NHO, LO og Staten stått sammen om at arbeidslivet er en unik arena å forbygge rus- og avhengighetsproblematikk, samt å tilby hjelp til de som har behov for det. Vi tilbringer mer tid med kolleger enn med ektefeller. Vi kjenner hverandre godt, kan fange opp endringer hos hverandre tidlig, og følge opp daglig. Arbeidsreglement, lovverk, normer og bedriftskultur påvirker oss og vår atferd. Vi har en unik evne til å tilpasse oss kulturer og normer. Forskning viser for eksempel at jo fuktigere bedriftskultur, jo flere drikker med risiko. Og en tørr kultur virker motsatt. Og det arbeidsgiver er opptatt av og har fokus på, påvirker organisasjonen og menneskene der.

At vi i Norge har tradisjon på at arbeidsgiver og ansatte snakker sammen styrker absolutt dette arbeidet. Og det er kanskje der den store forskjellen ligger når den franske Doktoren og jeg ikke er helt på nett. Den norske arbeidslivsmodellen som bygger på dialog mellom partene kan forklares og forstås av våre europeiske venner, men ikke overføres. Derimot er det bred enighet om at ivaretakende bedriftskultur og helse-, miljø og sikkerhetsarbeid er knagger å henge det rusforebyggende arbeidet på. På dette området er vi mer like enn jeg ante, og våre erfaringer og verktøy anerkjennes og lyttes til når manualen skrives.

Dere som bruker våre tjenester, deler deres utfordringer og suksesser på våre kurs eller veiledningstelefon, er nøkkelen til at vi bidrar konstruktivt i denne gruppen, og får anledning til å påvirke europeisk arbeidsliv. Så et stort og rungende MERCI er på sin plass til dere der ute i norsk arbeidsliv som gir oss rådgivere i Akan inspirasjon og uvurderlig praktisk kunnskap som setter selv franske Doktorer på plass.


Skrevet av: Camilla Bakkeng

Fag- og kommunikasjonsleder ved Akan kompetansesenter. Utdannet sosionom med engasjement for organisasjonsutvikling.