«Enkelt, trygt og forutsigbart» | Akan.no

«Enkelt, trygt og forutsigbart»

Drueklasen AS holder til på Aker Brygge i Oslo og har på sitt hovedkontor 20 ansatte. For de som ikke kjenner til navnet, driver Drueklasen AS blant annet Olivia, en av Oslos mest populære italienske restauranter lokalisert på Aker Brygge, Tjuvholmen og Majorstua. Virksomheten har de siste to årene doblet omsetningen med åpning av restauranter som Asia og Spuntino på Aker Brygge og Brazzeria og Spuntino i Østbanehallen. Selskapet teller nå ca. 400 ansatte fordelt på de ulike restaurantene. Administrerende direktør i Drueklasen AS, Tone Wicklund-Hansen, forteller at det å snakke om rusmidler både er blitt tatt godt i mot og bidrar til trygghet og forutsigbarhet blant de ansatte.

Det startet med at vi i ledelsen gikk på et Akan kurs og besluttet at dette var viktig for oss. HR-Sjef Fredrik Remmen har gjort en fantastisk jobb med å implementere det rusforebyggende arbeidet inn i driften, noe som takket være Akan viste seg å være overraskende enkelt:

«Min personlige erfaring er at det har gått veldig greit å begynne å jobbe rusforebyggende. Alt av maler og verktøy ligger lett tilgjengelig på hjemmesidene til Akan kompetansesenter. I vår virksomhet har vi brukt både mal for rusmiddelpolicy og «Dialogverkstedet» som et verktøy for å få i gang diskusjonen om rusmidler og hvordan vi ønsker å ha det på jobb. Både malen og dialogverkstedet ble introdusert og brukt i ulike fora med alle ledere for å avdekke hvilke utfordringer vi har i driften vår. Deretter inkluderte vi vaktansvarlige ved hver restaurant og andre representanter fra de ansatte slik at vi fikk forankret arbeidet og utarbeidet vår egen rusmiddelpolicy som så ble presentert og akseptert i AMU. Rusmiddelpolicyen er nå godt integrert i personalhåndboken vår», sier Wicklund-Hansen.

Hotell og restaurantbransjen er en relativt ny bransje for Akan kompetansesenter. Akan har lett etter modellbedrifter og Drueklasen sa seg villige til vise hvordan de jobber, blant annet gjennom denne ambassdørkampanjen. Drueklasen vil bidra til å vise at rusforebygging er relevant for små og store virksomheter i alle bransjer. Noen av grunnene til at flere ønsker å jobbe forebyggende er fordi arbeidet kan høste noen store fordeler, spesielt med tanke på sikkerhet, omdømme og arbeidskvalitet.

Wicklund-Hansen beskriver restaurantbransjen som en bransje med mange unge arbeidstakere, gjerne med få, eller ingen forpliktelser. Dette kan nok sees på som en utfordring fordi mange jobber skift med mye sosial omgang med kollegaer hvor ofte alkohol er en naturlig del. Det er derfor ekstra viktig med noen klare kjøreregler for hvordan man på best mulig måte kan beskytte arbeidsmiljøet:

«Det er faktisk ikke så vrient å snakke om alkohol, eller rusmidler. Min opplevelse av denne prosessen med å etablere noen kjøreregler har vært positiv og de ansatte synes det bidrar til både trygghet og forutsigbarhet. Alle vet hva de har å forholde seg til og hva som gjelder dersom kjørereglene brytes», sier Wicklund-Hansen.

Drueklasen har hele tiden vært helt klare på at ingen mister jobben hvis de har et rusproblem.  Det å bry seg om hverandre, eller å spørre om noen ikke har det greit, skal ikke være farlig. Hvis det er slik at det oppstår en situasjon knyttet til rus, vil det å si fra ikke være sladring, men heller å beskytte og bry seg om arbeidsmiljøet. Å jobbe med arbeidskulturen er viktig og Wicklund-Hansen kan fortelle at de har blitt mer bevisst på hvordan de for eksempel omgås med hverandre i sosiale settinger etter at de begynte å jobbe rusforebyggende:

«I sosiale sammenkomster er spesielt ledere svært bevisste på sin rolle. Moderasjon med tanke på alkoholbruk er viktig når det gjelder hvordan lederne skal opptre, de skal være forbilder. Det sagt så er det et felles ansvar at sosiale arrangementer i vår regi fungerer optimalt for alle og etter at vi begynte å jobbe rusforebyggende har vi alltid alkoholfrie alternativer lett tilgjengelig. Vi begrenser mengden alkohol tilgjengelig og har aldri sprit lenger. I tillegg starter og avrunder vi fester tidligere enn før og det har vi hatt gode erfaringer med» sier Wicklund-Hansen

I denne bransjen, som i andre, konstaterer mange at ledelsen er en viktig brikke for å nå frem med det rusforebyggende arbeidet. I Drueklasen påpeker Wicklund-Hansen, som nevnt, at ledelsen er rollemodeller med tanke på hvilken atferd og holdninger de ønsker innad. Det er også lederne som må handle dersom en situasjon skulle oppstå:

«Det er viktig at vi har tydelige ledere som tør å ta den nødvendige samtalen. I tillegg til at kjørereglene er integrert i personalhåndboken, sørger vi for å diskutere rusforebygging i ulike fora og spørsmål relatert til dette er integrert i anonyme medarbeiderundersøkelser som vi gjennomfører på alle våre restauranter» avslutter Wicklund-Hansen.


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.