Equinor-virksomhet vant årets Akan-pris | Akan.no

Equinor-virksomhet vant årets Akan-pris

Siden 1996 har Akan kompetansesenter delt ut Akan-prisen. Prisen er en anerkjennelse til virksomheter som forebygger rus- og avhengighet på en god og systematisk måte i tråd med Akan-modellen, samt inspirere andre virksomheter til å jobbe forebyggende. I år gikk prisen til Equinor Undersøkelser og Produksjon Drift Sør.

  • Utvikling og Produksjon Norge Drift Sør i Equinor har i mange år systematisk og godt forebygget rus- og spillproblematikk. Virksomheten har utviklet gode måter å jobbe på og en kultur som gir gode resultater. Arbeidet har pågått uavhengig av gode eller dårlige tider i bransjen og selskapet, noe som gjør dem til en verdig vinner av årets pris, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

I forbindelse med Akan-dagene i Oslo ble prisen delt ut av Anne Bramo, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

  • Det er en stor ære å motta denne prisen på vegne av det langsiktige arbeidet som har blitt utført i Drift Sør over flere år. Rus og avhengighet kan ramme alle, og at vi bryr oss er en sentral forutsetning for vårt Akan-arbeid. Prisen går minst like mye til verneapparatet som til ledelsen, og er et symbol på hvor viktig det er med samarbeid mellom partene i arbeidslivet, sier Jez Averty som er leder for Drift Sør.

 

Equinor Undersøkelser og Produksjon Drift Sør har rundt 1100 ansatte med ansvar for Statfjord, Snorre, Sleipner, Gudrun og Draupner, i tillegg til alle Equinors partneropererte felt på norsk sokkel.

  • Drift Sør har her vært en rollemodell i hele Equinor, og Akan-utvalget har vært en pådriver gjennom mange år i det rus- og spillforebyggende arbeidet i Equinors plattformorganisasjon, forteller Ege.
  • I vurderingen har vi blant annet lagt vekt på at Akan-arbeidet i denne virksomheten sees i sammenheng med IA-arbeidet. De har et Akan-utvalg som følger opp ledere og verneombud, og har klare retningslinjer for å gjøre håndtering av rus- og spillavhengighet kjent. I tillegg holder de seg oppdatert på Akan-arbeidet og fagfeltet for øvrig, legger hun til.

 

Vinnerne de siste frem årene

2017 Kongsberg Defence and Aerospace (KDA)

2016 Porsgrunn kommune

2015 SAS Ground Handling Services

2014 ABC-Bakken barnehage

2013 Tollregion Oslo og Akershus


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.