Er arbeid lykka i livet? | Akan.no

Er arbeid lykka i livet?

For ikke lenge siden var det den årlige internasjonale dagen for lykke.  

Ganske fint egentlig. En egen dag for lykke, som skal understreke at lykke og velvære er et universelt mål for alle mennesker på jorda.  

 

Bhutan tok initiativet til denne dagen, som er lagt til listen over FN-dager og blitt markert siden 2012. I Bhutan er de så opptatt av lykke, at de måler landets lykketilstand og har innført begrepet bruttonasjonallykke. Det har bidratt til at det lanseres en årlig internasjonal lykkerapport, en indeks som rangerer verdens land etter hvor lykkelige de er. Øverst troner Finland, Norge ligger på en god 7. plass. 

 

Hva er lykke? 

Hva som er lykke i livet, kan nok varierer for den enkelte. For noen kan det være de såkalte enkle ting, for andre kan det være større saker, som penger eller makt. 

Harvard-forsker Robert Waldinger, som har jobbet med studien «The Harvard Study of Adult Development» har uttalt: 

Lykke handler ikke om rikdom, berømmelse eller om å jobbe hardere og hardere. Den klareste meldingen vi tar med oss fra denne 75 år lange studien er følgende: gode relasjoner er det som gjør oss lykkeligere og friskere. Ferdig snakka. 

Det begynner å bli noen år siden studien ble avsluttet, men jeg tror funnene er like aktuelle, og gode relasjoner er kanskje viktigere enn noen gang. I en verden preget av uroligheter og usikkerhet, trenger vi å ha noe som er stabilt, godt, trygt og nært.  

Hva er bedre enn familie, vennskap eller en god kollega da? 

For ikke lenge siden leste jeg et intervju med Arnt Sæther, han er lykkeforsker, holder foredrag og jobber for å spre arbeidsglede. I intervjuet snakket han om lykke og mener det er enklere enn folk tror å finne lykken. Men du må være tro mot deg selv og ikke sette urealistiske rammer for livet. I artikkelen stod det at «ekte glede kommer fra å være til stede og akseptere øyeblikket, ikke fra ytre faktorer som penger eller forhold og at lykke kan kun erfares i øyeblikket: ekte lykke oppleves i nåtid.»  

Det tar jeg med meg, for det handler mer om tilstedeværelse, jage litt mindre og være tilgjengelig, for å kjenne lykken. 

 

Det kommer ofte an på folka 

Jeg jobbet for The Walt Disney Company i over 13 år. Magisk. Men det var ikke de kjente skuespillerne eller røde løpere og premierefester jeg husker best. Det var folka jeg jobbet med. De jeg møtte på kontoret hver dag. Dette teamet av fine folk, som sammen gjorde en fantastisk jobb for selskapet. Kollegaer som tok vare på hverandre. 

I dag er jeg også en del av et fantastisk, kunnskapsrikt og omsorgsfullt team. I min avdeling, kommunikasjonsavdelingen, er vi en fin liten gruppe. Vi ler sammen, vi er stolte av det vi gjør og vi støtter hverandre. Alle mine kollegaer er opptatt av at vi skal ha det bra sammen, da skaper vi noe. Det er magisk.  

Gullet i jobben vår er menneskemøtene, vi møter så utrolig mange flotte mennesker i norsk arbeidsliv, som med glede strekker seg langt for å hjelpe, de deler kunnskap og erfaring med andre. Det er inspirerende og ikke minst betryggende i en verden, som av og til føles litt for kaotisk.  

 

Kanskje er lykka i livet arbeid? 

Jobben betyr mye. Alle som har stått utenfor har kjent på følelsen. Når livet byr på motstand kan jobben kan være det siste man gir slipp på, halmstrået man desperat klamrer seg til. Og har man en jobb, så er trivsel så viktig. For jobben betyr gode relasjoner, tilhørighet og samhold, den byr på utfordringer, rutiner, man får bidra til å skape noe, det gir trygghet.  

 

For som Arnt sier: «lykke kan kun erfares i øyeblikket: Ekte lykke oppleves i nåtid. I stedet for å vente på fremtidig glede, finn glede i det nåværende øyeblikket.» Det gir mening, man må være til stede, kjenner på de gode følelsene, kanskje er det lykke du faktisk kjenner.  

 


Skrevet av: Cathrine Kanck-Vårdal

Senior kommunikasjonsrådgiver ved Akan kompetansesenter.