Et samarbeid gull verdt | Akan.no

Et samarbeid gull verdt

Hurra, jeg fikk lederjobben, ropte jeg til mannen min da jeg kom hjem. Delt glede er dobbel glede. Da jeg startet i min nye jobb noen måneder senere, viste det seg at selskapets økonomiske utfordringer var større enn jeg var forespeilet. Heldigvis hadde jeg med meg viktigheten av godt samarbeid mellom ledelse og medarbeidere. Hyppige kveldsturer med tillitsvalgt, ble gull verdt.  

I disse dager leser vi om megling i forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet, og det er fare for streik. Da passer det å minne om at LO og NHO også er svært gode samarbeidspartnere. 60 år med felles eierskap i Akan kompetansesenter er et godt eksempel på dette.  

Takket være et fruktbart samarbeid med LOs og NHOs kontorer rundt omkring, har vi siste halvår holdt en serie seminarer fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Jeg har hatt gleden av å høre våre eiere snakke varmt om hvor viktig partssamarbeidet er for å skape gode bedrifter og arbeidsplasser, og for å redusere konfliktnivået. Og ikke minst hvor viktig samarbeidet er når det kommer til forebygging og håndtering av problematisk bruk av rusmidler og spill.  

 

Samme utfordringer over hele landet 

Seminarserien har vært en vitamininnsprøytning. Møte med totalt 325 representanter fra ulike lokale bedrifter. Gode tilbakemeldinger på jobben vi gjør. Godt innblikk i hva som opptar virksomheter rundt i landet og hvilke utfordringer de står i. Jeg kan fastslå at utfordringene og spørsmålene er de samme, uavhengig av sektor, bransje, størrelse og geografi.  

Kanskje sitter du selv med noen av de samme spørsmålene? Her er noen av dem med en kort kommentar.    

Medarbeideren innrømmer ikke noe, hva gjør jeg?  

Unngå å komme med beskyldninger. Fortell heller hva konkret som gjør deg bekymret. Avtal alltid et nytt møte, og være forberedt på at flere må til. Ikke forvent mirakler ved først møte, men vit at du har plantet et frø. Du viser at du bryr deg.  

Hvordan kan små og mellomstore bedrifter jobb med dette temaet?  

Utfordringer knyttet til rus og spill er like relevant for små og mellomstore virksomheter som for større. Akan-modellen er enkel: Bli enige om holdninger til rusmiddelbruk og spill, ta samtaler ved bekymring og tilby hjelp. Arbeidet tilpasses bedriftens ressurser. Bruk for eksempel allmøter til å snakke om temaet.  

Hender det at ansatte selv ber om hjelp?  

Svaret er ja. Det er tegn på en sunn bedriftskultur hvor folk føler seg trygge nok til å være åpne om sine utfordringer.  

Hva gjør vi for at dette arbeidet ikke bare blir et tema før årets julebord?  

Mange har god erfaring med å innlemme arbeidet i bedriftens års-hjul knyttet til HMS eller IA-arbeidet. Andre lager egne års-hjul for Akan-arbeidet.  

Er Akan kompetansesenter kun for LO og NHO- medlemmer?  

Nei, vi er til for alle virksomheter i landet, uavhengig av størrelse, sektor og bransje.  

 

Samarbeidet en viktig suksessfaktor  

Lederjobben ble en bratt lærekurve. Økonomien var dårlig, men medarbeiderne desto bedre. Med god innsats fra alle, klarte vi å snu millionunderskudd til overskudd i løpet av ett år. Godt partssamarbeid var en viktig suksessfaktor. Jeg kan skrive under på at det bidrar til å redusere konfliktnivået.   


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.