Felles innsats i små og mellomstore bedrifter! | Akan.no

Felles innsats i små og mellomstore bedrifter!

Vi skal styrke det rus- og spillforebyggende arbeidet i 50.000 små og mellomstore virksomheter rundt omkring i hele landet, og ser at et godt samarbeid med landets godkjente bedriftshelsetjenester er en forutsetning for å lykkes.

Rusmiddelbruk og bruk av spill er en naturlig del av det psykososiale arbeidsmiljøarbeidet. Akan kompetansesenter utvikler enkle verktøy, tilpasset mindre virksomheter, som lett kan implementeres i internkontrollen for HMS og virksomhetens øvrige IA arbeid.

Daglig får Akan kompetansesenter henvendelser fra fortvilte ledere eller kollegaer, som har en medarbeider eller kollega med et rusmiddel- eller spilleproblem. Et problem som gjerne har fått utvikle seg i stillhet en stund. Henvendelser etter julebord eller firmafester som tok litt av, er heller ikke uvanlig. Hverken leder eller medarbeider er forberedt på at noe slikt kan skje, men opplever et ansvar og et ønske om å bistå, og unngå at liknende skjer igjen. Når skaden allerede har skjedd, er det tidkrevende og kostbart å rette opp. Liknende henvendelser får også bedriftshelsetjenestene.

Å skape en god bedriftskultur med fornøyde medarbeidere, fornøyde kunder og et godt omdømme krever ikke mye ekstraarbeid, selv for en travel leder av en mindre virksomhet. Utarbeidelse av klare kjøreregler for rusmiddelbruk og spilling, forankret gjennom dialog i virksomheten, trygghet til å si fra ved bekymring, og kjennskap til hvor man kan få veiledning og råd, er mye av det som skal til.

Fra nå i høst og videre utover våren 2015, tilbyr vi tre timers bedriftsinternt kurs for alle godkjente bedriftshelsetjenester, helt gratis!

Kursinnhold:

  • Rusmiddelpolicy og kjøreregler
  • Bedriftskultur «Dialogverksted» som metode
  • Tidlig intervensjon «Den nødvendige samtalen»
  • BHT’s rolle rundt en individuell Akan-avtale

Læringsmål:

  • Kjenne til de viktigste rus- og spillforebyggende tiltak i dagens arbeidsliv, og få med seg ideer rundt hvordan disse kan implementeres og gi positive effekter i små og mellomstore virksomheter
  • Ny kunnskap og nye ideer om hvordan bistå og være en ressurs i individuelle Akan-avtaler

Målgruppe:

  • Alle HMS rådgivere i din bedriftshelsetjeneste

Ta kontakt med min kollega Hilde Rikter Svendsen (22 40 28 00), og finn en dato og tid som passer dere. Vi ser frem til et godt samarbeid!


Skrevet av: Ine Weum

Ine Weum er seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning innen bedriftshelse, rus, spill og avhengighetsproblematikk.