Flere henvendelser om kokainbruk i arbeidslivet | Akan.no

Flere henvendelser om kokainbruk i arbeidslivet

I 2022 mottok vi like mange henvendelser om kokainbruk blant ansatte som cannabisbruk via vår veiledningstjeneste. Selv om det er flere henvendelser, kan vi ikke konkludere med økt kokainbruk i norsk arbeidsliv. 

 

Hver dag ringer ledere og HR-personell til oss med bekymring for en ansatt og ønsker veiledning i hvordan å gå fram for å hjelpe en som kanskje har utfordringer. De som ringer oss, er opptatt av å ivareta sine ansatte, og omsorgen er stor. Vi får også henvendelser fra verneombud, tillitsvalgte, advokater, leger og bedriftshelsetjenester. Noen ganger ringer kolleger, pårørende og personer med et problem. 

I 2022 mottok vi totalt 803 veiledningshenvendelser. De fleste handlet om alkohol. Dernest om ulike illegale rusmidler, totalt 171. I henvendelsene der rusmiddelet var kjent, registrerte vi 51 om kokain og 50 om cannabis. I tillegg var det 22 henvendelser om amfetamin.  

Det er verdt å merke seg at majoriteten av henvendelsene handlet om bekymringer knyttet til enkeltpersoner i jobb, og ikke generelle spørsmål om rusmidlene. 90 % (45) av cannabishenvendelsene og 96% (49) av kokainhenvendelsene gjaldt bekymringer om konkrete personer.

Det var ulike årsaker til bekymringene. Noen hadde selv fortalt om eget bruk og ønsket hjelp. Andre ganger var det oppdaget rusmidler på arbeidsplassen knyttet til den ansatte, eller personen var påvirket på jobb. Vi understreker at det er små tall sett i lys av antall yrkesaktive i Norge. 

Hva som er grunnen til flere henvendelser om kokain, vet vi ikke. Det kan handle om at flere søker veiledning hos oss når de får en bekymring, at det er mer medieoppmerksomhet og større åpenhet om kokainbruk, eller at man oppdager bruk i større grad enn før. Vi kan ikke konkludere med at det er mer kokainbruk blant arbeidstakere nå enn tidligere, selv om det er flere bekymringshenvendelser til oss.  

Vi fortsetter å registrere henvendelser og følger utviklingen videre. 

Vår veiledningstjeneste er et tilbud til norsk arbeidsliv. Du kan få veiledning i spørsmål knyttet til forebygging og håndtering av problematisk bruk av alkohol, illegale rusmidler, legemidler, spill og dopingmidler. Via telefon, e-post og nettsiden kan man snakke med en av våre rådgivere i ukedager mellom kl. 09.00 og 15.00.


Skrevet av: Camilla Bakkeng

Fag- og kommunikasjonsleder ved Akan kompetansesenter. Utdannet sosionom med engasjement for organisasjonsutvikling.