Gode ledere kan gjøre en forskjell | Akan.no

Gode ledere kan gjøre en forskjell

Hva gjør vi når folk kommer tilbake til arbeidsplassen og alle ikke har hatt det like greit?

dagensperspektiv.no skriver direktør Elisabeth Ege og fagleder Camilla Lynne Bakkeng om hvorda ledere kan møte de som ikke har hatt det så greit under koronakrisen nå når stadig flere vender tilbake på arbeidsplassen. Dette er et lite utdrag. Du kan lese hele saken på Dagens Perspektiv.

Ledere må være synlige og bry seg om ansatte – også utenom arbeidstid, oppfordret nylig helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse.

Helsedirektoratet har laget en veileder for hvordan ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud kan ta vare på seg selv, medarbeidere og kolleger.

Alle ledere må følge med på belastninger hos sine medarbeidere og gjøre det som er mulig for å unngå belastningene. God kriseledelse har betydning for å redusere skader og negative psykologiske senvirkninger, sa helsedirektøren. Han oppfordret videre ledere til å være synlige og bry seg om medarbeidere også utenom arbeidstid.

Som leder må du ta inn over deg at alle ikke har hatt det greit

Første kvartal i 2020 økte antall henvendelser på vår veiledningstelefon og chat med hele 37 prosent. Svært mange av henvendelsene er fra virksomheter som ikke har vært i kontakt med oss tidligere.

Det var økning i antall henvendelser fra ledere, HR og bedriftshelsetjenester og i henvendelser fra personer som selv opplever å ha utfordringer.

Flere store endringer på kort tid øker sjansen for å trigge tidligere utfordringer.  Og vi vet at behovet for å dempe det med rus eller spill kan ha vært løsningen for noen. Det betyr som helsedirektøren sier; at ledere må være synlige og bry seg om sine ansatte.

Mange kan ha gått under radaren på hjemmekontoret. For arbeidstakere med rus- og avhengighetsproblematikk kan det å komme tilbake på jobb bli like utfordrende som det var da arbeidsplassen stengte.

Som leder må du forberede deg på hvordan du skal møte og se de ansatte som vi ikke vet hvordan har hatt det nå. Det er arbeidstakere som har tillagt seg uheldige vaner på grunn av manglende oppfølging, mer ensomhet og mangel på rutiner. Disse arbeidstakerne må vi ivareta på en god måte.

Hele saken kan du lese på dagensperspektiv.no


Skrevet av: Unni Grevstad

Kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter med over 30 års solid erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Sterkt samfunnsengasjement, har jobbet som journalist, spesialrådgiver og kommunikasjonsansvarlig i en rekke organisasjoner – og har fortsatt tro på at det er mulig å skape endring.