Har du en lærer som har vært viktig for deg? | Akan.no

Har du en lærer som har vært viktig for deg?

Lærere. Viktige rollemodeller som vi alle møter i løpet av livet. Som barn, ungdom og som forelder eller foresatt.

 

Jeg husker meget godt min første lærer. Frøken fru Ruth Andersen. Ja, tenk, det sa vi. Frøken fru. Det er noen år siden.

På videregående fikk jeg en lærer som både var dyktig pedagog, og flink til å se hver enkelt av oss. Han ble en viktig årsak til mitt valg av studieretning og studiested. Og indirekte årsak til at jeg møtte min mann, har fått venner for livet og mitt yrkesliv.

Akan-prisen deles ut årlig. Det er styret vårt som beslutter vinneren, og konkurransen er stor. I år fikk vi inn ti nominasjoner, hvor flertallet var meget gode.

Årets vinner ble Åssiden videregående skole i Drammen. En meget velfortjent pris!

 

Hvorfor kom Åssiden VGS på toppen av pallen?

  • De ser Akan-arbeidet som et middel til å ruste ansatte som gode, bevisste rollemodeller, og et verktøy for å hjelpe ansatte med problematisk bruk av rusmidler og spill.
  • Arbeidet har positive ringvirkninger for 300 ansatte, og flere enn 2200 elever.
  • Personlig engasjement hos ansatte, ansattes organisasjoner, vernetjenester og ledelsen. Den gode partforankringen ble bekreftet da åtte stykker kom på scenen for å motta prisen. Fantastisk!
  • Akan-arbeidet er en del av deres bærekraftarbeid, hvor inkludering og tilpasning er viktige stikkord.
  • Åssiden er en foregangsbedrift i sin bransje.

Hipp hurra, og gratulerer til Åssiden videregående skole med rektor Ann-Mari Henriksen i spissen! Takk for at dere går foran som gode eksempler.

 

Hvem er best i 2024?

Vi håper du ble inspirert av Åssidens arbeid. Kickstart året med å ha et fokus på Akan-arbeidet, og ha som mål å sende inn søknad i høst.

Kanskje er det din bedrift som står på scenen 28. november 2024 under Akan-dagen for å ta imot prisen?


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.