Har vi noe å lære av andres erfaringer? | Akan.no

Har vi noe å lære av andres erfaringer?

Hvis du som jeg svarer ja på dette spørsmålet er alor-nettverk noe for deg! Alor står for arbeidsliv og rus. På nettverkssamlingene møtes folk som er engasjert i russpørsmål relatert til arbeidslivet, til erfaringsutveksling og faglig påfyll en til to ganger i året.

Alor-nettverkene arrangerer samlinger på fylkesnivå. Driftingen av nettverkene står KoRus for, de regionale kompetansenterne på rusfeltet, i samarbeid med lokale behandlingssteder og Akan Kompetansesenter. I ett fylke er NAV Arbeidslivssenter også med i arrangørgruppen. Nettverkene er fortsatt ikke landsdekkende men utvidelser vil komme. Hvor ditt nærmeste alor-nettverk holder til kan du finne mer informasjon om på www.alor.no .

Som Akan-rådgiver blir vi ofte invitert til å komme til virksomheter for å bidra til «Å blåse nytt liv i Akan-arbeidet», og det er selvfølgelig noe vi gjerne fortsetter å gjøre. Det er jo helt naturlig at man trenger litt ny input en gang i blant. Det er nettopp dette alor-nettverkene også kan bidra til:  inspirasjon, erfaringer fra andre virksomheter, litt faglig påfyll og ikke minst det å være del av et fellesskap der også andre har en del samme tanker som en selv.

Deltakerne på alor-samlingene har så langt bestått av alt fra 25 til 100 personer. Det er gjerne Akan-kontakter, HR- Personalmedarbeidere, Bedriftshelsetjenester, ledere og tillitsvalgte og verneombud som møter. Noen kommer hver gang, men det er selvfølgelig helt fritt å komme de gangene det passer, helt uten forpliktelser.

Tema for de enkelte samlingene er det fellesskapet som bestemmer. Program settes opp god tid i forveien, så en har gode muligheter til å vurdere om det er av interesse denne gangen. Det kommer gjerne opp spørsmål om konkrete faglige tema kjent fra diverse akan-kurs, som rusmiddeltesting, rusmiddellære – tegn og symptomer, den nødvendige samtalen, og så videre. Dessuten legges det stor vekt på at deltakerne selv kan komme med erfaringer fra egen virksomhet – tiltak de har gjort – hvordan de har klart å engasjere ledelse og ansatte osv. Det hender også at noen har en mer personlig historie å fortelle.

Det er deltakernes behov som står i fokus på alor-samlingene. Det settes av godt med tid til diskusjoner og erfaringsutveksling rund de aktuelle tema både i grupper og plenum, så her får alle slippe til. Dessuten så deltar alltid fler fagfolk både på rusforebyggende arbeid og spesialister på behandling. Så det er ressurssterke nettverk som er samlet!

Du er kanskje blant oss som har oppdaget at en aldri blir ferdig utlært på dette feltet. Da er alor-nettverk midt i blinken for deg! Får du ikke invitasjon til samlingen i dag så står du ikke på invitasjonslistene – ta kontakt via www.alor.no eller med oss i Akan Kompetansesenter akan@akan.no.


Skrevet av: Hans Ole Berg

Seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter.