Hasle Løchen inn i styret i Pårørendealliansen | Akan.no

Hasle Løchen inn i styret i Pårørendealliansen

Den 15.november ble Pårørendealliansens første årsmøte avholdt. I den forbindelse ble Hasle Løchen, seniorrådgiver i Akan kompetansesenter, valgt inn som vara i Pårørendealliansens styre. Følgende personer er nå valgt inn:

Styreleder: Harald Olimb Normann, Generalsekretær i Pensjonistforbundet

Nestleder: Dina R. Thune, HR direktør i NorgesGruppen

Styremedlemmer

  • Marius Sjømæling, Generalsekretær Organisasjonen Barn av rusmisbrukere
  • Annika Fallsen Huhtala, Daglig leder Ung Kreft
  • Harald Ulrik Sverdrup, LHL
  • Hasle Løchen, Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter (vara)
  • Jette Dyrnes, Leder Helsefagarbeidere i Delta (vara)

Bred kompetanse

Pårørendealliansen skriver på hjemmesiden at de nå har fått et offensivt og sammensatt styre fra 4 av 5 medlemskategorier i organisasjonen. Videre skriver de at styret har bred kompetanse fra helse- og omsorgssiden, organisasjonsarbeid, næringsliv, arbeidsliv og politisk påvirkningsarbeid. Aldersmessig er fordelingen fra 34- 75 år, noe som styrker styrets erfaringer med utfordringsbildet for pårørende i ulike livsfaser. Mer informasjon finner du her: Årsmøte – Pårørendealliansen formes for videre satsning!  


Skrevet av: Einar Nilsen

Seniorrådgiver innen informasjon, kommunikasjon og teknologi ved Akan kompetansesenter. Utdannet innen journalistikk, foto, web og mediekunnskap. Brenner for kommunikasjonsfaget, web og visuelle medier. Fritiden min bruker jeg først og fremst på datteren min, men også på foto, bøker, musikk, film og sportsfiske.