Hjelpe en ansatt | Akan.no

Hjelpe en ansatt

Som leder kan du hjelpe en ansatt med problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill, samtidig som du ivaretar virksomhetens interesser. Dette kan du gjøre ved å tilby den ansatte en individuell Akan-avtale. Ansatte kan også selv be om en individuell Akan-avtale for å endre egne rus- eller spillvaner.

 

Hva er en individuell Akan-avtale?

En individuell Akan-avtale er en oppfølgingsavtale mellom arbeidsgiver og medarbeideren med et problem. En individuell Akan-avtale er et tilbud der formålet er å hjelpe den ansatte, sikre tett oppfølging, samtidig som de beholder jobben. Ofte kommer Akan-avtaler i stand på bakgrunn av et brudd på policy eller arbeidsreglement, men flere og flere Akan-avtaler opprettes på bakgrunn av en samtale basert på en bekymring, eller ved at den ansatte ber om hjelp selv. Uansett inngang er det viktig at begge parters interesser ivaretas, både virksomhetens hensyn til helse-, miljø- og sikkerhet, samt den ansattes individuelle behov for hjelpetiltak. Bak hver eneste Akan-avtale er det ett enkeltmenneske med sine utfordringer og behov, og av den grunn er hver eneste Akan-avtale unik og må tilpasses den enkelte.

 

Innholdet i en Akan-avtale

En Akan-avtale bør inneholde følgende punkter:

Det er fornuftig å bruke litt tid på utformingen av Akan-avtalen, og evaluere den underveis. Nærmeste leder har ansvar for at Akan-avtalen utformes og følges opp. Bruk gjerne vår anbefalte mal og momentliste som utgangspunkt for utforming av avtalen.

 

Samarbeid i team

Bedriftshelsetjenesten er en viktig ressurs og skal inngå i Akan-avtalen i virksomheter som har det. Fastlegen skal også informeres om at det er inngått en Akan-avtale. Mange virksomheter har interne ressurser som HR-personell, Akan-kontakter, verneombud eller tillitsvalgte. De som medvirker og underskriver Akan-avtalen forplikter seg til gjensidig samarbeid.

 

Her finner du eksempel på individuell Akan-avtale

 

Ønsker du å vite mer? Ring oss på vår veiledningstelefon 22 40 28 00, eller chat med oss.

 

Relevante artikler, sider
og verktøy