Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Hjelpe en medarbeider

Avtalen gir arbeidsgiver mulighet til å følge opp vedkommendes arbeidsutførelse, fravær og atferd tett i perioden avtalen gjelder for. Samtidig får den ansatte mulighet til å korrigere en uønsket utvikling med tett oppfølging og støtte fra leder. Leder skal ikke stille noen form for diagnose, men gjøre nødvendige tiltak og arbeidsmessige justeringer for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og omdømme. Er det nødvendig med midlertidige endringer av arbeidstid, turnus, oppgaver eller ansvar? Disse vurderingene må foretas av leder ut fra hensynet til at sikkerhet, kvalitet og arbeidsmiljø skal ivaretas, og at arbeidstakeren skal fungere best mulig i jobben. Formålet med avtalen er å gi den ansatte en mulighet til å endre en problematisk atferd samtidig som vedkommende beholder jobben.

En Akan-avtale vil være et alternativ til ordinær personal/disiplinærsak. Akan-avtalen hviler på et premiss om at virksomheten ikke skal gå til oppsigelse av den ansatte så lenge begge parter holder seg til avtalen.

 

Utforming av Akan-avtalen

Nærmeste leder med personalansvar har ansvar for å utforme Akan-avtalen. Avtalen må utformes slik at både arbeidstakerens og bedriftens interesser ivaretas. Oppfølging fra leder i det daglige arbeidet, og eventuelle kontrolltiltak må nedfelles i avtalen. Leders behov for innsyn, oversikt og oppfølging av arbeidstakeren skal ivaretas. Leders overordnede ansvar er til enhver tid å sørge for et forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i bedriften. I de tilfellene hvor nærmeste leder ikke er i posisjon til å ha daglig oppfølging på grunn av virksomhetens organisering, må det tenkes alternativt.

Maler for hvordan en Akan-avtale kan se ut finner du her

 

Samarbeid i team

Bedriftshelsetjenesten er en viktig ressurs og skal inngå i Akan-avtalen i virksomheter  tilknyttet en slik ordning. Mange virksomheter har interne Akan-ressurspersoner representert ved HR-personell, Akan-kontakter, verneombud eller tillitsvalgte. De som medvirker og underskriver Akan-avtalen må forplikte seg til gjensidig samarbeid.

Det er viktig å beskrive mest mulig konkret hva de involverte aktørene har ansvar for. Jo mer som er avklart i forkant, desto enklere vil det være å håndtere situasjoner, som måtte oppstå underveis. En Akan-avtale kan bestå av en generell del som er lik for alle, og en individuell del hvor spesielle forhold og tilpasninger konkretiseres.

 

Ønsker du å vite mer om dette? Mer finner du vår veileder i Akan-modellen.

Del ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone

MENY

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies. mer informasjon

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies.

Close