Hjemmekontor eller karantene? | Akan.no

Hjemmekontor eller karantene?

Akkurat nå har store deler av Norge hjemmekontor, og mange er permittert som en følge av koronaviruset. For ansatte med rus- og avhengighetsproblematikk kan dette by på store utfordringer. Mangel på rutiner, sosialt fellesskap og tett oppfølging kan føre til en opplevelse av ensomhet, frustrasjon og usikkerhet. I tillegg innebærer det at ledere må finne andre måter å følge opp den ansatte på, når vi nå ikke kan møtes fysisk. Her er våre råd til hvordan følge opp ansatte i denne tiden:

1. Ha jevnlig kontakt
2. Oppretthold rutiner
3. Vær åpen
4. Snakk med oss

For mer informasjon om rådene, se videoen under


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.