Høstens ambassadører | Akan.no

Høstens ambassadører

I løpet av denne høsten skal vi fortsette å lage godt innhold på blogg og våre hjemmesider. I den forbindelse har vi planlagt en ambassadørkampanje, hvor vi skal løfte frem fire ulike virksomheter fra ganske så forskjellige bransjer.

På våre hjemmesider har vi allerede en side der vi har løftet frem noen virksomheter vi mener er gode eksempler på hvordan man kan jobbe rusforebyggende. For de som ikke er kjent med dette, kan dere klikke her for å lese om hvordan eksempelvis Avinor og Elcom jobber.

I tidsperioden oktober- november oppfordrer vi dere til å følge med på bloggen, hjemmesiden vår samt Facebook og Twitter. Vi skal presentere noen virksomheter dere kanskje kjenner til fra før, pluss andre virksomheter dere kanskje ikke kjenner så godt. Tanken, derimot, er å få innblikk i hvordan ulike virksomheter konkret jobber rusforebyggende.

I denne kampanjen skal vi blant annet sette noen ord på hvorfor virksomhetene begynte å jobbe rusforebyggende, hvilke konkrete tiltak de har gjort og høre hvilke tips de har til andre virksomheter.

Som i de fleste bransjer er erfaringsutveksling både viktig og lærerikt og vi har derfor stor tro på denne kampanjen. Forhåpentligvis vil denne kampanjen bidra med idéer til de virksomhetene som enda ikke har kommet i gang med det rusforebyggende arbeidet. For de virksomhetene som allerede jobber aktivt med dette; kanskje dere får noen nye idéer?

Vi har allerede mange gode verktøy som Dilemmaverktøy, Balance og Dialogverksted. Men det kan bli svært interessant å høre mer om hvordan andre har valgt å bruke disse og eventuelt til hvilken effekt.

Følg med!!


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.