Hva kan du om pengespill og dataspill? | Akan.no

Hva kan du om pengespill og dataspill?

Hva gjør du dersom en medarbeider har spilt bort flere millioner på pengespill? Vi mottar mange henvendelser fra bekymrede ledere og medarbeidere som søker råd om hva de skal gjøre. De som ringer til oss, står ofte i en akutt situasjon som må håndteres.

Hvilke krefter er egentlig i spill som gjør at en person spiller bort store summer penger, som får store følger for personen selv, omgivelsene og pårørende?

Når det gjelder dataspill er det mange som etterspør mer kunnskap om fenomenet. Gaming engasjerer mange, spesielt de unge. Dette er en kilde til glede for de aller fleste, men når blir hobbyen og lidenskapen til et problem? Det er viktig at arbeidsplassen skaper en god dialog rundt dette temaet og møter de som spiller på en god måte.

Tirsdag 20.april holder vi kurs om spilleproblematikk og problematisk dataspillatferd, live i zoom. Dette kurset er for alle som er opptatt av HMS-arbeid, arbeidsmiljøutvalg, bedriftshelsetjeneste, Akan-utvalg, verneombud, HR-ansatte, ledere og tillitsvalgte.

I dette kurset lærer du mer om hva arbeidsplassen kan gjøre for å forebygge, oppdage og håndtere pengespillproblemer og problematisk dataspillatferd.

Håper å se deg på kurset!


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.