Hvem har ansvar for lærlingene? | Akan.no

Hvem har ansvar for lærlingene?

Lærlinger er en sårbar gruppe. Hva skjer dersom de faller ut av arbeidslivet når de forsøker å komme seg inn i det? Det er stor usikkerhet i kommune-Norge rundt hvem som har ansvaret – og det er store variasjoner. Det kan ramme lærlingene.

Rus og psykiske problemer er velkjent også blant lærlinger, og rundt om i landet er det svært uklart hvem som har ansvar for lærlingene ved en rusproblematikk. Er det kommunene som arbeidsgiver eller opplæringskontoret? I en undersøkelse gjennomført av Norgesbarometer på oppdrag fra Akan kompetansesenter, svarer 37 prosent at det er kommunen som har ansvaret. Hele 29 prosent svarer vet ikke.

– Det er urovekkende at så mange ikke vet. Vil de da ivareta lærlingen dersom han eller hun har rusutfordringer? Opplæringskontoret har det formelle ansvaret for lærlingene, mens kommunen/fylkeskommunen har arbeidsgiveransvaret. Det er også de som har den daglige kontakten når lærlingene er på jobb, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

-Unge i arbeidslivet kan ha utfordringer med alkohol og narkotika, og oppfølging er derfor viktig. Lærlingperioden er som regel på to år og den gir heller ingen lovnad om fast jobb, så hva skjer i praksis dersom lærlingene får problemer i denne perioden? avslutter Ege.

Undersøkelsen Hvem har ansvaret for lærlingene i kommunen? er gjennomført av Norgesbarometeret på oppdrag fra Akan kompetansesenter.

Det er 162 unike kommuner, totalt 185 respondenter. Konkrete detaljer i diagrammet under:

Respondentgrupper Respondenter Responsfrekvens Unike kommuner Responsfrekvens
Ordførere (414) 114 27 % 162 38 %
Rådmenn (411) 71   17 % Innbyggere representert  
Sum 185 22 % 1 694 692 37 %
* Det er 422 kommuner i Norge. Oslo er ikke invitert.

 


Skrevet av: Unni Grevstad

Kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter med over 30 års solid erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Sterkt samfunnsengasjement, har jobbet som journalist, spesialrådgiver og kommunikasjonsansvarlig i en rekke organisasjoner – og har fortsatt tro på at det er mulig å skape endring.