Hvem har ansvaret for lærlingene? | Akan.no

Hvem har ansvaret for lærlingene?

De aller fleste husker sin første arbeidsplass og hvordan det var å møte arbeidslivet for første gang. En arbeidsplass skal oppleves både trygg og inkluderende for alle ansatte. Men hvem har egentlig ansvaret for å ivareta lærlingene som er ansatte med midlertidig arbeidsavtale? Er det arbeidsgiveren eller opplæringskontoret?

På OsloMet arrangerer de månedlige fagdager for lærlinger. En gang i året er det fokus på virksomhetens policy for rusmiddelbruk og spill. Universitetet ønsker å ha en kultur som ivaretar både virksomheten og den enkelte ansatte. Ansatte kan på eget initiativ be om hjelp for et rusmiddel-, penge- eller dataspillproblem, selv om problemet ikke har gitt utslag i jobbsammenheng. Dette gjelder også lærlingene.

 

Hva skal jeg gjøre når de andre drikker?

Alkohol er ofte en selvskreven gjest i de fleste sosiale sammenkomster i tilknytning til jobb. Det er ikke uvanlig å få god vin servert til en god middag, noe mange setter pris på og til og med tar for gitt ved slike anledninger. Men noen ganger skal det noen nye øyne til for å se det andre ikke har tenkt på.

– En lærling som ikke hadde fylt 18 år lurte på hva han skulle gjøre når andre ble servert alkohol i forbindelse med et seminar. Det satte i gang en bevissthet hos oss, forteller Monica Johnsen Solhaug, seniorrådgiver HR i OsloMet.

Det var ingen tvil om at lærlingene, også de under 18 år, skulle inkluderes i sosiale sammenkomster. At noen av gjestene var under 18 år var aldri noe problem, men det måtte tilrettelegges. Leder tok derfor kontakt med serveringsstedet og informerte om at det ikke skulle serves alkohol til disse personene.

– I offentlig sektor har vi ikke vært vant til at det jobber 17-18 åringer. Så når vi får unge mennesker inn, betyr det også at vi må tenke både nytt og jobbe med bevisstgjøring. Leder lyttet til lærlingen og presiserte at lærlingen kunne bare si fra dersom det var noe. Ledelsen var helt klare på at lærlingene skulle inkluderes, både på seminarer og julebord, forteller Wenke Haugslett, seniorrådgiver og lærlingkoordinator i OsloMet.

Det er rimelig å anta at en lærling kan falle mellom to stoler; arbeidsgiver og opplæringskontoret. På OsloMet behandles lærlinger som øvrige ansatte og får den samme oppfølgingen og tilbudene. Ifølge Utdanningsdirektoratet var det 45 000 lærlinger totalt i Norge i 2020. Å jobbe forebyggende knyttet til lærlinger er gunstig for arbeidsplassen og samfunnet.

– Mange av lærlingene har aldri vært i arbeidslivet før og de skal også få kjennskap til retningslinjene våre. Det er en viktig del av HMS-arbeidet at lærlingene får god opplæring. I 2018 så inviterte vi inn Stian Fjerdingen for første gang. Der snakket han generelt om Akan, men også om spill og spillavhengighet, forteller Haugslett.

For OsloMet handler også dette om å bygge en god kultur og sikre et godt arbeidsmiljø.

– Vi ønsker en kultur som ivaretar virksomheten og hver enkelt ansatt. Derfor har vi tatt akkurat dette med inn i vår Akan-policy, forteller Johnsen Solhaug.

 

Lærlinger viser interesse

Fjerdingens erfaring er at temaet treffer blant lærlingene, og deres refleksjoner og erfaringer er viktige bidrag når det skal bygges kultur. Men det fordrer at arbeidsgiver tar initiativet og gir dem rom til å snakke om det. Han oppfordrer andre virksomheter til å la seg inspirere av det OsloMet har gjort.

– Jeg mener det er viktig å skape et rom for diskusjoner hvor lærlinger kan snakke fritt, slik OsloMet her gjør. Jeg bruker ofte dialogverksted, eller dilemmaverktøy, som er to gode verktøy for å få i gang praten om relevante situasjoner som kan oppstå i arbeidslivet. Det gir samtidig arbeidsgiver en god inngang til å informere om de retningslinjene som gjelder i deres arbeidsmiljø, sier Stian Fjerdingen, seniorrådgiver i Akan kompetansesenter.

På OsloMet, gjennomførte Fjerdingen en workshop, på en intern fagdag som arrangeres for lærlingene. For lærlinger, er det viktig å få et godt førstemøte med arbeidslivet. Å jobbe etter Akan-modellen er en god måte å gjøre dette på.

– En del av det å være en lærling, er å lære seg arbeidslivets spilleregler. For mange er dette deres første møte med arbeidslivet, sier Fjerdingen.

 

 


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.