Hvem kan høre deg på julebordet? | Akan.no

Hvem kan høre deg på julebordet?

Man hører mye rart når man overværer samtaler mellom kolleger i lystig lag. Men husk: De andre restaurantgjestene har ikke taushetsplikt, skriver Elisabeth Ege i en kronikk i Aftenposten.

Har din virksomhet en bevisst holdning til hvilke temaer som egner seg i det offentlige rom og hva man helst prater om på et møterom? I disse julebordstider kan det nok være klokt å ta en slik gjennomgang. For man hører mye rart når man overværer samtaler mellom kolleger i lystig lag.

Hvor bevisste er ledere og medarbeidere i norsk arbeidsliv på hvilket etterlatt inntrykk de gir når de møtes til fredagspilsen, har julebordet på en restaurant i byen eller internseminaret på høyfjellshotellet? Mye taler for at mange virksomheter kan tjene på å bli mer bevisst det etterlatte inntrykk.

Her kan du lese hele kronikken som sto på trykk i Aftenposten.

 


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.