Hvem tar vare på lærlingen når livet ikke går på skinner? | Akan.no

Hvem tar vare på lærlingen når livet ikke går på skinner?

Flere og flere kontakter oss med bekymringer knyttet til rusmiddelbruk hos lærlinger. 

 

– Vi må være hverandres havner, sa Caroline Wilson Iglebæk, ungdomsrepresentant for Fellesforbundet, på vårt arrangement “Hvem tar vare på lærlingen?” under Arendalsuka.

Det er flere grunner til at vi valgte dette som tema i Arendal. En av dem er at flere bedrifter kontakter oss om bekymringer knyttet til rusmiddelbruk hos lærlinger. Til forskjell fra fast ansatte, synes de som kontakter oss at det er vanskelig å vite hvem som har ansvar for lærlingen når livet ikke går helt på skinner. Er det bedriften eller opplæringskontoret?

Lærlingene vi snakker med, ønsker seg en arbeidsgiver som snakker MED dem, og ikke OM dem.

Malene Olsen Rasmussen, lærling og styrerepresentant i Arendal kommune, sa at det er greit at «de voksne» på arbeidsplassen er litt bekymret for hvordan de har det og at de tør å spørre.

Og ofte synes lærlingene selv at det er vanskelig å vite hvem de kan snakke med når livet er krevende.

 

Har du tenkt over dette?

– Det handler om å bygge robuste lærlinger, sa Hans Konrad Østern, daglig leder i Bauda AS Konsernets Opplæringskontor for Bilfag (BKOB).

Han fortalte om hvordan de informerer sine lærlinger om virksomhetens policy for rusmiddelbruk og spill, og at de i tillegg jobber for å ruste dem med ferdigheter slik at de rigges til å møte utfordringene livet kaster på dem.

Følgende spørsmål er sentrale:

  • Hva slags kultur og holdninger møtes lærlingen med når de kommer til arbeidsplassen?
  • Hvordan møter vi lærlinger som fester litt hardt eller bruker illegale rusmidler? Slår vi ned på det, eller møter vi de med nysgjerrighet?

Med klare regler, roller og ansvar, er arbeidslivet en unik arena for å forebygge og fange opp problematisk bruk på et tidlig tidspunkt. Da må vi tørre å bry oss og å snakke sammen om ting vi selv synes er krevende. Både arbeidsplassen og opplæringskontorene har ansvar for å gjøre det trygt for våre unge håpefulle.

En stor takk til alle de engasjerte folkene som deltok i vårt panel om lærlinger i Arendal!


Skrevet av: Julie Sørensen Molvik

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter