Hvordan bygge troverdighet, leder? | Akan.no

Hvordan bygge troverdighet, leder?

Forrige uke skrev min kollega Trygve Myhren et glimrende blogginnlegg om hvordan man kan håndtere ansattes alkoholbruk før krisen blir et faktum. Denne uken tar jeg utgangspunkt i retorikken for å se nærmere på hvordan troverdighet bygges.

 

Ethos – Troverdighet
Ordet ethos kommer fra gresk og handler om personens etikk. Retorikeren Kjell Terje Ringdal skriver i sin bok «Kunsten å overbevise – en håndbok» at når vi stoler på noen er det fordi denne personen fremstår som forstandig, oppleves som moralsk og ser ut til å ville sine omgivelser vel. Og dette kan vel sies å være essensen i det rusforebyggende arbeidet. Innad i virksomheten ønsker vi hverandre vel og lederen har en unik rolle i nettopp dette arbeidet. En påstand vil derfor være at leder bør sette rusforebygging på dagsordenen for å styrke sin egen troverdighet i lederrollen.

 

Troverdighet har en formel
Ethos er viktig for å få folk til å lytte, eller for å kunne overbevise. Kort fortalt er man ofte selv sitt beste argument. Mer presist innebærer dette at troverdighet som en helhet består av tre komponenter. Disse er moralsk karakter, velvilje overfor tilhørerne og kompetanse. Scorer du positivt på disse hos dine medarbeidere, ja da er sannsynligheten høy for at de både liker deg og er villige til å lytte og akseptere hva du har å si. Ofte sier vi at lederen er en signalgiver med tanke på hvilken arbeidskultur man har.

 

Men hva har dette med rusforebygging å gjøre?
Det å jobbe rusforebyggende handler ikke om å ville festlighetene til livs. Derimot handler det om å lage noen enkle kjøreregler for hvordan man vil ha det sammen, både på jobb og i jobbrelaterte situasjoner. Lederen har mulighet til å gå foran som et godt eksempel i slike tilfeller. Derfor er velvilje overfor tilhørerne, eller medarbeidere i denne konteksten, og øke kompetanse viktige faktorer som en leder bør søke å styrke. Kjøreregler vil være et viktig signal fra leder at hun tar arbeidsmiljøet og trivselen på jobb på alvor, noe som kommuniserer leders velvilje. Som en leder bør du også ha kompetansen til å handle dersom en av dine medarbeidere trenger oppfølging eller hjelp, som for eksempel den nødvendige samtalen. Vi hjelper til med å trygge deg i slike situasjoner.


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.