Hvordan følge opp ansatte på hjemmekontor /avstandsledelse | Akan.no

Hvordan følge opp ansatte på hjemmekontor /avstandsledelse

Vi får daglig spørsmål om hvordan vi kan fange opp bekymringer og følge opp ansatte som jobber hjemmefra pga. korona-pandemien. Mange ledere lurer på hvilket handlingsrom de har til å følge opp ansatte uten å oppleves påtrengende og kontrollerende. Og mange opplever tap av struktur, savn etter kolleger og manglende oppfølging som svært krevende. Påtvungen og langvarig bruk av hjemmekontor er utfordrende for mange.

 

Her er våre anbefalinger:

 

Anbefalinger til ledere:
• Husk at virksomhetens policy for rusmiddelbruk og spill også gjelder ved hjemmekontor
• Oppretthold faste møter og andre rutiner digitalt med de ansatte
• Ha jevnlige samtaler med medarbeidere for å spørre hvordan de har det på hjemmekontor etter så lang tid, og følg tett opp de som synes det vanskelig
• Ha på kamera i videomøter og samtaler. Vi må se hverandre selv om vi ikke kan være sammen.
• Inviter til uformelle videomøter som morgenkaffe, lunsjmøter m.m. Inviter til fysiske møter, walk & talk når det er mulig.
• Ivareta de som må være fysisk tilstede på jobb og de som er permittert – de er også usikre og kan kjenne på urettferdighet
• Dersom du følger opp ansatte som er i en individuell Akan-avtale er det viktig med hyppige og korte oppfølgingssamtaler, helst fysisk hvis mulig. Inviter inn bedriftshelsetjenesten hvis dere har, de er en god ressurs.

 

Anbefalinger til kolleger, verneombud og tillitsvalgte:
• Vis omsorg, spør hvordan det går
• Inviter til digitale lunsjer, digitale kaffepauser og gåturer
• Gjennomfør digitale vernerunder og HMS-samtaler
• Meld fra ved bekymring

 

Anbefalinger til deg som er i en individuell Akan-avtale:
• Oppretthold rutiner og struktur i hverdagen som når du var fysisk på jobb
• Snakk med noen du har tillit til
• Vær åpen om hva du trenger av oppfølging nå og fortelle hvordan du har det
• Oppretthold sunne vaner og fysisk aktivitet

 

Du kan lese mer om dette her:

Rapport om erfaringer fra Akan-kompetansesenter under koronaepidemien

Hjemmekontor har skapt bekymring og usikkerhet

Hvordan følge opp ansatte i korona-tiden?

Krisen rammer også lederen din