I hodet på en leder … | Akan.no

I hodet på en leder …

Norsk næringsliv består av ca. 50 000 bedrifter med mellom 5-50 ansatte. Vi vet at det også for små og mellomstore bedrifter lønner seg å integrere rusforebygging i øvrig HMS arbeid, og at det ikke krever mye ekstra. Akan er her en god støttespiller og bidrar gjerne i arbeidet!

En leder i en liten eller mellomstor bedrift må ha mange ting i hodet. Hverdagen handler om små og store driftsmessige utfordringer som må håndteres og løses. I tillegg kommer et overordnet ansvar for HMS og personalmessige spørsmålsstillinger, uten egne ansatte med spesialkompetanse rundt dette. I vår dialog med ledere og arbeidstakere blir vi stadig påminnet om den omsorg og omtanke som preger norsk arbeidsliv i forhold til å ta vare på medarbeidere og kollegaer. Vi vet av erfaring at en god bedriftskultur gir fornøyde medarbeidere samt påvirker bedriftens omdømme og økonomiske resultat positivt.

«Som leder i en liten bedrift har jeg nære relasjoner med mine medarbeidere. Vi blir nesten som en familie. Når noe blir vanskelig, er det ikke alltid lett å innta lederrollen. Skulle ønske jeg hadde noen utenforstående å prate med.»

Utsagnet illustrerer mange lederes hverdag og behov. Akan-modellen kvalitetssikrer den vanskelige situasjonen som avhengighetsproblematikk medfører, både for arbeidsgiver, ansatte i virksomheten og den enkelte arbeidstaker som har et rus- eller spillproblem.

Vår «offensiv» mot målgruppen Små og mellomstore bedrifter innbefatter bl.a. følgende:

 

Veiledningstelefonen:

  • På vår veiledningstelefon, 22 40 28 00, møter du alltid en rådgiver som er klar for en dialog rundt små og store dilemmaer innenfor vårt fagfelt rus og arbeidsliv.

 

Skreddersydd informasjon:

  • Små og mellomstore bedrifter har nå fått en egen fane på vår hjemmeside. I nære dialog med representanter fra ulike virksomheter og bransjer, har vi skreddersydd Akan-informasjon for denne målgruppen. www.akan.no / «små og mellomstore bedrifter»

Informasjonen fokuserer fremst på veiledning og konkrete tips rundt «Den nødvendige samtalen» og «Kjøreregler». www.akan.no / «små og mellomstore bedrifter»
Vi har også utarbeidet en ny brosjyre «Noen gode råd til deg som er leder i en mindre bedrift». Bestill den fra oss eller last den ned fra vår hjemmeside.

 

Skreddersydd kursvirksomhet:

  • Våren 2014 gjennomførte vi tre kursomganger: «To timer om rus- og spilleforebyggende arbeid i små og mellomstore bedrifter!». Ny kursomgang 23. september 2014, siste påmelding 16.september 2014.
  • Vi ser et godt samarbeid med landets godkjente BHT som en forutsetning for og lykkes med å nå fler små- og mellomstore bedrifter så vel kvalitativt som kvantitativt. Akan tilbyr et 3 til 6 timers kurs med mulighet for oppdatering og fordypning i Akan modellen. For en symbolsk kostnad kommer vi gjerne til din BHT med ambisjon om å oppdatere hele virksomhetens kunnskap om rusforebyggende arbeid.

 

Støtte og veiledning over tid:

  • Vi har avsatt ekstra personalresurser for satsningsområdet små -og mellomstore bedrifter. Ta kontakt med undertegnede for en samtale rundt hvordan vi kan bistå din bedrift. I dialog finner vi ut av hvordan dere kan sette i gang men også følge opp et rusforebyggende arbeid. Vi vet at det lønner seg!

Skrevet av: Hilde Rikter-Svendsen

Rådgiver ved Akan kompetansesenter