Ingeniør Alf Egil (58) brukte jobbreisene til rus. Slik fungerer avhengigheten | Akan.no

Ingeniør Alf Egil (58) brukte jobbreisene til rus. Slik fungerer avhengigheten

Sosial kontroll på jobben kan holde et rusmisbruk i sjakk. Men uten et fast arbeidssted å møte opp hver dag, hva da?

Stengetidene på pol og hotellbarer preget jobbreisene for ingeniør Alf Egil Mathisen (58). Som spesialist i betong reiste han rundt på anleggene, der han planla og kontrollerte kvaliteten på betongarbeidene. Jobben i Veidekke, en privat entreprenørbedrift, omfattet mange reisedøgn og mange netter på hotell. Han var i seng klokka ett og opp klokka fem for å rekke ut på anlegg der arbeidsdagen starter klokka sju.

Akan hadde 53 prosent mer veiledning i 2019

Én av fire ansatte har vært ineffektiv én eller flere ganger på jobb som følge av bakrus det siste året. To av tre sier at de har opplevd en situasjon der en kollega har hatt problemer knyttet til rus. Akan, Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, hadde i fjor 53 prosents økning i sin veiledningstjeneste. Akan melder også om stor pågang under koronakrisen. Alkoholmisbruk dominerer, men antall henvendelser om narkotika øker.

 

Du kan lese resten av historien om Alf Egil Martinsen på frifagbevegelse.no

Tekst og foto: Erik Dahl Viggen, frifagbevegelse.no


Skrevet av: Unni Grevstad

Kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter med over 30 års solid erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Sterkt samfunnsengasjement, har jobbet som journalist, spesialrådgiver og kommunikasjonsansvarlig i en rekke organisasjoner – og har fortsatt tro på at det er mulig å skape endring.