Involverer arbeidsplassen i folks behandlingsprosess | Akan.no

Involverer arbeidsplassen i folks behandlingsprosess

Foto: Haakon Dueland

Mange av dem som søker hjelp for rusproblemer, er i jobb. Veien i å involvere arbeidsplassen kan imidlertid være brolagt med frykt, skam og andre hindringer.

 

Rusfeltet.no har tatt en prat med Akan og Kirkens Bymisjon A-senteret i Oslo, om deres felles prosjekt “Akanmodellen- et virkemiddel for arbeidsreinkludering“. Prosjektet handler om hvordan ledere kan hindre frafall i arbeidslivet og hvordan behandlere i TSB kan spille en viktig rolle i samhandlingsprosessen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker/pasient.

Les saken på rusfeltet.no


Skrevet av: Torhild Kielland

Rådgiver i Fagrådet - rusfeltets hovedorganisasjon.