Jeg håper du har plass til meg | Akan.no

Jeg håper du har plass til meg

Alle snakker om mangfold om dagen, og begrepet er for noen i ferd med å bli slitent. Men bak ordet skjuler deg seg utrolig mye interessant som fortjener oppmerksomhet.

 

Akan har jobbet for mangfold og inkludering i arbeidslivet siden 1963 innenfor vårt felt, men det er mye arbeid igjen.

Det finnes ulike perspektiver og meninger om hva mangfold og inkludering betyr. Mangfold brukes ofte for å beskrive et stort og variert antall av noe og brukes innenfor utallige ulike temaer og arenaer. Jeg har ikke plass til å beskrive alle her. Men i arbeidslivet brukes som regel mangfold i betydningen å inkludere alle, uavhengig av kjønn, alder, funksjonalitet og etnisk bakgrunn. Noen virksomheter synliggjør dette mangfoldet på ulike flater og har god grunn til å være stolte av at de rekrutterer med øye for mangfold.

Det som ofte forsvinner i dette fokuset, er det usynlige mangfoldet. Variasjonene mellom oss som ikke synes og som vi ikke kan vise frem ved å presentere våre ansatte i glossy presentasjoner på bedriftens ulike flater uten lengre forklaringer. Historiene vi bærer på av opplevde kriser, utfordringer og opplevelser som former oss, men som ikke er synlige.

 

Hvem er mennesket bak rusen?

Det kan handle om ulike psykiske lidelser, angst, depresjoner, sykdommer, rusproblemer eller at man er pårørende. Med andre ord utfordringer vi alle vil møte på i ene eller annen form gjennom livet.

Det er for eksempel mange grunner til at noen får et problematisk bruk av alkohol, narkotika eller spilleaktiviteter. Og det vi ser av rusproblem på jobben er oftest symptomer på andre bakenforliggende ting som for eksempel ensomhet, angst, sorg eller ekskludering. Da blir rusmiddelet løsningen og ikke problemet. Klarer vi å se mennesket bak symptomene, eller blir vi blinde på fordommer og forutinntatte holdninger knyttet til mennesker som løser livets utfordringer på andre måter enn oss selv?

 

Vi har alle en historie

Bak hver veiledningssamtale som kommer til oss i Akan kompetansesenter hver eneste dag, ligger det mye frykt og skam. Ledere sier ofte de er redde for å ta feil og å ødelegge en god relasjon dersom de er bekymret for en ansatt eller har en mistanke om rus- eller spilleproblematikk. Den ansatte selv er livredd for å miste både ansikt og jobben dersom de åpner opp om sine utfordringer og ber om hjelp. Tilhørighet er et sentralt behov vi mennesker kjenner på

For å unngå frykt må vi skape trygghet. Det du gir fokus, får fokus.

Det aller viktigste arbeidet vi gjør knyttet til å ha mangfold må være å akseptere variasjon, uten å tilskrive menneskers identitet basert på bakgrunn, kjønn, alder, legning, psykisk helse eller rusutfordringer. Vi har alle en historie, så vær snill med alle.


Skrevet av: Camilla Bakkeng

Fag- og kommunikasjonsleder ved Akan kompetansesenter. Utdannet sosionom med engasjement for organisasjonsutvikling.