«Jeg har null tillit til de folka der!»  | Akan.no

«Jeg har null tillit til de folka der!» 

Jeg har sagt det. Flere ganger. Kanskje har du ytret din mistillit også, eller hørt andre si tilsvarende om mangel på tillit og troverdighet.

 

Hvorfor tror vi på noen og har null tillit til andre? Er det basert på erfaring eller bare trynefaktor? Er budskapet tomme ord blottet for handling, eller er det vanskelig å forstå hva som faktisk blir sagt? Kanskje er det rett og slett overdrivelser og i verste fall løgn? 

 

Mangel på tillit og polarisering 

Selv kan jeg av og til bli litt skremt over mangelen på tillit i samfunnet. Se bare på den voksende mistilliten til politikere og kommentarfelt som til tider renner over av eder og galle. Eller alle de som vil snakke til meg, som har en agenda og kanskje noe å selge, som jeg opplever som spekulative og kalkulerende. For hvem kan jeg egentlig stole på?  

Jeg opplever i mange saker polarisering som gjør at nyanser forsvinner. Motparter som står steile og ikke så rent sjelden serveres usannheter fra folk med makt, som gjentas til enkelte tror på dem, eller blir skremt til å tro på dem.  

I dag deles mye, i mange kanaler. Mye er veldig bra. Men det er også krevende å være mottaker. Du må utvikle effektive filter og se opp for ukunnskap. Du må evne å stille noen kritiske spørsmål og kanskje vite litt mer om avsenderen. Dette er viktig for barna mine å lære, for det er sannelig noen jeg ikke har tillit til, som de blir eksponert for! 

Tillit er grunnleggende. I samfunnet generelt, og i kommunikasjon spesielt. For hvor står vi, og hvor går vi, viss ingen egentlig tror på det vi sier? 

 

Hjertet og hodet må være med 

Hos Akan kompetansesenter har vi noen verdier og prinsipper for vårt arbeid og vår kommunikasjon jeg helhjertet identifiserer meg med. Det er viktig for meg. Det er grunnleggende at både hjertet og hodet er med for å gjøre en god jobb. Vi formidler et budskap som til tider er både sårbart og vanskelig, og som noen ikke ser verdien av, eller tror på.  

Troverdighet er en av grunnpilarene i vår kommunikasjon. Vi skal ikke bare framstå troverdige, men vi er troverdige, fordi vi kommuniserer med pålitelighet, vi er åpen, ærlig og kunnskapsbasert. Vi henter fakta og har erfaringer fra tilstedeværelse i norsk arbeidsliv i 60 år. 

Vi tørr også å snakke om temaer som vekker engasjement og følelser, som narkotika. Vi har skrevet tekster om tema, og da begynner det ofte å koke litt i kommentarfeltene. Vi står trygt i egne meninger, fordi det er forankret i innsikt og kunnskap. Og vi respekterer andres meninger. Respekt bygger tillit.  

 

Du er viktig for meg 

Jeg er opptatt av deg, du som er mottaker. Skal du lytte til meg og mine kolleger, ha tiltro til det vi sier, må vi snakke så du forstår oss. Det hjelper også om det er relevant for deg. Og sist, men ikke minst, så lytter vi til deg og inviterer deg gjerne til dialog. Aner vi ikke hvem du er, så kan vi jo fort bomme. Vi kan bli utydelig og ubetydelige, det kan det oppstå misforståelse, og ja, tilliten kan få en knekk.  

Jeg har bidratt i vårt kommunikasjonsarbeid i drøye 18 måneder. I løpet av denne tiden har vi kommunisert mye, i mange kanaler. Jeg har skrevet flere publiserte tekster, bidratt i arbeidet med spenstige kampanjer og utformet annonser i ulike medier. Vi har løftet aktuelle temaer og delt av vår kunnskap i seminarer, webinar, kurs, konferanser og på Arendalsuka.  

Vi jobber hver dag med vår tilstedeværelse i sosiale medier for å være den trygge kilden til kunnskap og veiledning. Det er vårt ansvar at norsk arbeidsliv tror på det vi sier. 

Å etablere tillit, og ikke minst vedlikeholde tilliten, er et arbeid som ikke tar slutt og som vi hele tiden fokuserer på. 


Skrevet av: Cathrine Kanck-Vårdal

Senior kommunikasjonsrådgiver ved Akan kompetansesenter.