Jeg spiller | Akan.no

Jeg spiller

Fra og med 01.02,2023 vil jegspiller.no opphøre.  Akan kompetansesenter avventer nye digitale løsninger.

Ved spørsmål som gjelder penge- eller dataspillproblematikk, kan du ta kontakt direkte med oss eller hjelpelinjen.no

 

Akan kompetansesenter: 22402800   www.Akan.no

Hjelpelinjen. 80080040 www.Hjelpelinjen.no

 

De fleste av oss spiller innimellom. Pengespill, dataspill eller begge deler. Noen spiller lite, andre spiller mye. For de aller fleste er spill en kilde til underholdning og glede, mens for enkelte har spillingen problematiske sider.

Jegspiller.no er et verktøy utviklet av Akan kompetansesenter, med finansiering fra Lotteritilsynet. Hensikten er å forebygge problemer knyttet til penge- og dataspill ved hjelp av informasjon, øvelser, og muligheten til å følge egen spilling over tid.

Programmet er kostnadsfritt.

Du finner programmet på jegspiller.no

Jeg spiller