Kandidat til årets Akan-pris? | Akan.no

Kandidat til årets Akan-pris?

Har virksomheten du jobber i en rusmiddelpolicy/kjøreregler som medarbeidere og ledere kjenner og forholder seg til? Er det rusforebyggende arbeidet integrert i det øvrige helse-miljø- og sikkerhetsarbeidet?  Da kan din bedrift være en kandidat til årets Akan-pris.

Opplever du å bli sett av din leder og dine kolleger? Preges arbeidsmiljøet av at dere har omtanke for hverandre?  Er kulturen slik at dersom du er bekymret for en kollega, så forventes det at du sier ifra til nærmeste leder? Forventes det at leder(e) tar en prat med medarbeider(e) som viser bekymringsfull endring i atferd?  Flagger bedriften i tillegg at man ønsker å hjelpe medarbeidere som har/får et problem knyttet til rus- eller avhengighet? Da vil vi svært gjerne høre fra deg.

Vi vet at virksomheter over hele landet arbeider systematisk og godt med å forebygge rus- og spillavhengighet; det gjelder små og store virksomheter i både privat og offentlig sektor. Fordi vi selv bare når en brøkdel av landets virksomheter med våre bedriftsbesøk, veiledningstelefon og kursvirksomhet, trenger vi din hjelp.

Har du aktuell(e) kandidat(er), send en e-post til akan@akan.no med følgende informasjon:

  • Bedriftens navn
  • Forslagsstillers navn og kontaktdata
  • Begrunnelse for hvorfor bedriften er en aktuell kandidat
  • Merk e-posten: Kandidat til Akan-prisen 2014. Frist: så raskt som mulig, senest 15. sept.


Hva innebærer det å vinne prisen?

  • En flott anerkjennelse til ledere og medarbeidere, med positive ringvirkninger for arbeidsmiljøet og inspirasjon for videre arbeid
  • Virksomheten løftes fram som et godt eksempel, et forbilde for andre virksomheter. God mulighet til å si noe om effektive tiltak som andre kan lære av og implementere
  • Unik mulighet til å profilere at virksomheten er opptatt av en helsefremmende og inkluderende bedriftskultur, hvilket er verdifullt bl.a. med tanke på rekruttering
  • Presseomtale, hvilket knytter merkevaren til noe positivt. Akan-prisen bidrar til å styrke virksomhetens omdømme

Prisen deles ut i forbindelse med Akan-dagene 27. og 28. november, hvor det er 250-300 deltakere fra norsk arbeidsliv.  Vinneren presenterer sin virksomhet og sitt rus- og avhengighetsforebyggende arbeid.

Årets kandidat velges av Akan kompetansesenters styre, som består av representanter fra LO, NHO og Staten v/SIRUS.


Tidligere vinnere

Første utdeling skjedde i 1996, da vant Freia prisen.  Vinnere de siste årene har vært Tollregion Oslo-Akershus (2013), Veidekke (2012), KoRus Vest v/Rogaland A-senter og ALOR nettverket (2011), Avinor (2010), Den Norske Opera & Ballett (2009).

Å forebygge rus- og avhengighet på arbeidsplassen handler om å ta vare på medarbeidere, trygghet på arbeidsplassen, bedriftens økonomi og omdømme.

 

Vi ser fram til å høre fra deg!

 

PS: Spre gjerne bloggen i dine sosiale nettverk


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.