Kjenner du noen kandidater som fortjener Akan-prisen 2020? | Akan.no

Kjenner du noen kandidater som fortjener Akan-prisen 2020?

Akan-prisen

Da vil vi gjerne høre fra deg. Siden 1996 har Akan kompetansesenter delt ut Akan-prisen. I år er kanskje din virksomhet den heldige vinner.

Akan-prisen er en annerkjennelse til virksomheter som forebygger rus- og avhengighet på en god og systematisk måte i tråd med Akan-modellen. I løpet av de fem siste årene har vinnerne kommet fra svært ulike bransjer som Elektrobedriften Elcom AS, Equinor Undersøkelser og Produksjon Drift Sør, til Kongsberg Defence and Aerospace (KDA), Porsgrunn Kommune og SAS Ground Handling Services.

Vi vet at virksomheter over hele landet arbeider systematisk og godt med å forebygge rus- og avhengighetsproblematikk. Det ønsker vi å belønne med en pris. Vi i Akan kompetansesenter møter bare en brøkdel av disse bedriftene, mens du møter kanskje mange av dem som gjør en god innsats på området i ditt daglige arbeid.

Derfor trenger vi din hjelp for å finne gode kandidater til Akan-prisen 2020.

 

Fristen for å nominere kandidater er 20. september.

Minimumskriterier for å få prisen:
• Argumenter kort for hvorfor denne virksomheten fortjener prisen
• Vise til at det forebyggende arbeidet er en del av HMS-arbeidet, kulturen eller verdiene i virksomheten
• Vise til partsforankret rusmiddelpolicy/kjøreregler hvor dere har gjort konkrete tiltak for å gjøre denne kjent

 

Forslag til kandidater sendes på epost til akan@akan.no med følgende informasjon:
• Bedriftens navn
• Forslagsstillers navn og kontaktdata
• Argumentasjon i tråd med kriteriene over

Merk e-posten med: Kandidat til Akan-prisen 2020.

Frist: så raskt som mulig, senest 20.september.

For mer utfyllende informasjon: Akan-prisen 2020


Skrevet av: Unni Grevstad

Kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter med over 30 års solid erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Sterkt samfunnsengasjement, har jobbet som journalist, spesialrådgiver og kommunikasjonsansvarlig i en rekke organisasjoner – og har fortsatt tro på at det er mulig å skape endring.