Kjenner du noen kandidater til Akan-prisen 2019? | Akan.no

Kjenner du noen kandidater til Akan-prisen 2019?

Helt siden 1996 har Akan kompetansesenter delt ut Akan-prisen. I år er kanskje din virksomhet den heldige vinner.

Hensikten Akan-prisen er å gi en anerkjennelse til virksomheter som forebygger rus- og avhengighet på en god og systematisk måte i tråd med Akan-modellen. I løpet av de fem siste årene har vinnerne kommet fra svært ulike bransjer, fra Equinor Undersøkelser og Produksjon Drift Sør til ABC-Bakken Barnehage.

Vi vet at virksomheter over hele landet arbeider systematisk og godt med å forebygge rus- og avhengighetsproblematikk. Du møter kanskje mange av dem som gjør en god innsats på området i ditt daglige arbeid, mens vi i Akan kompetansesenter når kun en brøkdel.

Derfor ber vi om din hjelp til å finne gode kandidater til årets Akan-pris.

 

Fristen for å nominere kandidater er 20. september.

Minimumskriterier for å få prisen:
• Skriv kort hvorfor du/dere/den virksomheten du nominerer fortjener å vinne prisen?
• Vise til at det forebyggende arbeidet er en del av HMS-arbeidet, kulturen eller verdiene i virksomheten
• Vise til partsforankret rusmiddelpolicy/kjøreregler hvor dere har gjort konkrete tiltak for å gjøre denne kjent

Forslag til kandidater sendes på epost til akan@akan.no med følgende informasjon:
• Bedriftens navn
• Forslagsstillers navn og kontaktdata
• Argumentasjon i tråd med kriteriene over

Merk e-posten med: Kandidat til Akan-prisen 2019.

Frist: så raskt som mulig, senest 20.september.

For mer utfyllende informasjon: Akan-prisen2019.


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.