Kjøreregler i en liten bedrift? Er det nødvendig da? | Akan.no

Kjøreregler i en liten bedrift? Er det nødvendig da?

I Akan kompetansesenters veiledningstelefon kommer vi rådgivere ofte i kontakt med ledere som ber om råd. De har en medarbeider som viser tegn på rusproblemer, og nå må noe gjøres.«Men hva skal jeg si – han kommer ikke til å innrømme noe, er det lov å be ham ta en rusmiddeltest, kan jeg sende ham til bedriftshelsetjenesten » Dette er noen av spørsmålene vi ofte får. «Hadde det ikke vært for at vi er en liten bedrift med bare 8 ansatte så hadde det kanskje ikke vært så vanskelig å ta samtalen. Vi er jo nesten som en familie – vi har praktisk talt bygget opp dette firmaet sammen»

Ja, det er nok sånn at når man har et nært og personlig forhold til hverandre på jobben, så synes mange at det er vanskeligere å ta opp personlig spørsmål enn om man hadde hatt et mer «forretningsmessig» forhold. Rart egentlig – når man vil snakke med en medarbeider om noe personlig, så er det jo fordi man vil vedkommende vel, at man gjerne vil hjelpe til, og det burde være lettere overfor en man kjenner godt og delt mange opplevelser med. Arbeidsplassen er kanskje den aller beste plassen for å reagere på en persons (kollega/medarbeiders) rusvaner. Som privatperson bestemmer man selv over sine rusvaner. Men når rusbruken går utover jobben, vil ingen i prinsippet være uenig i at en grense er overskredet.

I en større virksomhet finnes det gjerne regler og systemer for de fleste eventualiteter, for eksempel innenfor helse-miljø og sikkerhet. I mindre virksomheter er gjerne reglene begrenset til hva som er pålagt av myndighetene. Begrenset tid og ressurser er en forståelig årsak.

Felles kjøreregler er et dokument som man utarbeider i samarbeid mellom ledelse og ansatte. Man tar en diskusjon og blir enige om hva som skal gjelde i forhold til situasjoner som kan oppstå. Er det greit å lukte alkohol når kundene kommer? Hva skal gjelde dersom en ansatt kommer på jobb i bakrus? Hvilke «rettigheter» skal man ha til å få en ny sjanse? Og hvor mye er det greit å drikke når man er ute med kunder? I undersøkelser viser det seg at 24 % av ansatte i norske virksomheter faktisk mener at det drikkes for mye i jobbsammenheng. Trekk gjerne med ansatte i utarbeidelsen av kjøreglene, noe som også vil forenkle implementeringen.

I kjøreglene kan du finne argumentene for å snakke med en medarbeider som viser tegn til rusproblemer på jobb – «vi har jo klare regler for dette – når det lukter alkohol så kan du ikke være på jobb – sånn er det! Kom tilbake i morgen» Klare kjøreregler kan kanskje hjelpe oss til å unngå å gå inn i den personlige diskusjonen om vedkommende har problemer på det personlige planet eller ikke. En samtale han heller må ta med sin fastlege enn med sin leder.

Og kanskje kan slike kjøregler ha en forebyggende effekt på alle ansattes rusvaner? Når vi jobber i et arbeidsmiljø med høyt fokus på at vi ikke skal la våre private rusvaner få influere på arbeidsplassen, så tar vi kanskje et glass mindre kvelden før vi skal på jobb?


Skrevet av: Hans Ole Berg

Seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter.