«Kjøreregler skaper mindre usikkerhet» | Akan.no

«Kjøreregler skaper mindre usikkerhet»

Agria Dyreforsikring er en virksomhet med 20 ansatte, som tilbyr forsikringsløsninger for hunder, katter og hester. Agria Dyreforsikring har hovedkontor i Sverige og etter ønske fra ledelsen der tok virksomheten lokalt i Oslo steg for å etablere en rusmiddelpolicy. Markedssjef Jeanette Bretteville synes støtten fra Akan kompetansesenter var sentral for å kunne komme i gang med arbeidet.

«Etter vi hadde en gjennomgang av alle våre rutiner, lagde vi egne kjøreregler for alkohol, spill, rusmidler og sosiale medier. Når man sitter litt alene med dette arbeidet var det fint å kunne ringe en rådgiver i Akan for å få bekreftet om man er på riktig spor eller ikke», forteller Bretteville.

Jeanette tenker at Agria Dyreforsikring og forsikringsbransjen ikke nødvendigvis skiller seg ut fra andre bransjer når det gjelder utfordringer knyttet til alkohol, spill eller rusmidler. Kanskje er det lett å tenke at andre er mer utsatt enn seg selv når det gjelder problemer. Men kjøreregler, ifølge Bretteville, gjør at alle ansatte vet nøyaktig hva som gjelder, hva som er greit og hva som ikke greit.

«Kjøreregler skaper mindre usikkerhet. Dersom noe skjer, vet alle hva som skal gjøres og hvilke rutiner som skal følges».

Da kjørereglene skulle etableres og vedtas var det viktig at alle i bedriften var med på denne prosessen og ble enige om hvordan de ville ha det. Agria benyttet seg eksempelvis av maler for kjøreregler som finnes på Akans hjemmesider og Dialogverkstedet, men det var spesielt det nye «Dilemmaverktøy» som ble sentral i utformingen av kjørereglene

«Jeg kan vel ikke akkurat si at vi har så mange utfordringer, da vi ikke har mange situasjoner som «wining and dining» som ellers i næringslivet, men vi kjørte likevel gjennom «Dilemmaverktøyet» og fikk litt bevissthet rundt temaet. Noen av de tingene vi faktisk har gjennomført er at vi ikke lenger har lønningspils, men lønningstreff. I tillegg er vi mer bevisste på å tilby alkoholfrie alternativer når vi først møtes. Jeg tror de fleste synes det var en fin, morsom og bevisstgjørende opplevelse å gå gjennom Dilemmaverktøyet», sier Bretteville.

I og med at Agria Dyreforsikring jobber med å selge forsikringer, forteller Bretteville at de har et stort fokus på rutiner og at disse er godt kjent. Ansatte i virksomheten er «drillet» til å følge rutiner, og kjørereglene finnes i virksomhetens egen rutinehåndbok:

«I tillegg til denne boken, får både tillitsvalgt og verneombud tilbud om å delta på Akan-kurs, slik at de har kunnskapen friskt i minnet og vet hva de skal gjøre dersom en situasjon dukker opp».

Det er ikke sikkert at man kan «forsikre» seg selv at man aldri kommer til å oppleve problemer knyttet til alkohol, spill eller rusmidler på arbeidsplasser rundt om i Norge. Men en ting er sikkert; at forebygging ved hjelp av kjøreregler gjør virksomheten og de ansatte bedre rustet til å møte disse utfordringene dersom de skulle komme.


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.