Konsekvenser lenge før symptomer på skrumplever | Akan.no

Konsekvenser lenge før symptomer på skrumplever

En drink med isbiter og agurk

Skrevet av: Øystein Gravrok og Steinar Ellefsen fra KORUS Nord, Jarle Wangen og Elisabeth Ege fra Akan kompetansesenter

 

15% av norske sysselsatte har et risikofylt alkoholbruk, som kan føre til negative konsekvenser på jobb. Det er en høyere andel enn blant ikke-sysselsatte. Derfor er arbeidsplasser en unik arena for å forebygge risikofylt bruk, som kan føre til sykemeldinger og i ytterste konsekvens frafall.

Vi vet også at alkoholrelatert fravær og ineffektivitet koster arbeidslivet minst kr. 1.1 mrd. årlig. 11% har uteblitt fra sosiale arrangementer grunnet alkoholbruk, 12% har opplevd drikkepress og 7% har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Da er det på høy tid vi tar innover oss at ikke alle opplevelser er gode, selv om intensjonen er at vi skal ha det hyggelig sammen. 

To menn sitter i et rom med bilder på veggen. Øystein Gravrok og Steinar Ellefsen fra KORUS Nord

Kraftfullt samarbeid i nord 

Det kan være utfordrende å ta innover seg disse ubehagelige sosiale konsekvensene, men likevel er dette fakta vi ikke kan forholde oss stilltiende til. Nylig ble det arrangert en fagdag for arbeidslivet i Tromsø, i regi av KORUS Nord, NAV Arbeidslivssenter, Ishavsbyen bedriftshelsetjenesten og Akan kompetansesenter. Målet med samlingen var å øke bevisstheten om rus i arbeidslivet, alkohol i «gråsonen», som ved jobbreiser og representasjon, samt betydningen av en kjent policy for rusmiddelbruk og spill på den enkelte arbeidsplass.

Fagdagen ble raskt fulltegnet, med en kombinasjon av både private og offentlige bedrifter og arbeidsplasser. Det viser en stor interesse rundt en viktig tematikk, hvor vi trenger å øke kunnskap og kompetanse, og diskutere sammen, for å bidra til å skape trygge rammer i norsk arbeidsliv.

Det er kraftfullt å komme sammen i erfaringsdeling, ofte får man bekreftelse på at man ikke er alene. Denne erfarings- og kompetansedelingen bidrar til at man i fellesskap kan finne den riktige balansen rundt en tematikk som har gevinster, men også en bakside.

Elisabeth og Jarle smiler til kameraet. Jarle Wangen og Elisabeth Ege fra Akan

Endrede rusvaner 

En undersøkelse fra FHI, publisert i januar i år viser endring i rusvaner. Blant mannlige sysselsatte i alderen 20-40 år er det en økning i kokainbruk, fra 3 til 6% de siste to årene. Det var også en økning blant kvinnelige sysselsatte i samme aldersgruppe, fra nær 0% til over 2-3 % i samme periode.  

Andelen som oppgir bruk av illegale rusmidler, er betydelig høyere blant sysselsatte med et risikofylt alkoholbruk. Det er et varsel norsk arbeidsliv bør lytte til. Å forebygge og etablerer en felles policy for alkoholbruk på arbeidsplassen kan derfor gi flere gevinster. Dersom man også skaper trygghet og mulighet for å få hjelp når livet byr på utfordringer, er sjansen stor for at arbeidsgiver beholder ettertraktet og verdifull kompetanse i bedriften, en til tider knapp ressurs på arbeidsmarkedet. 

En viktig arena 

Det finnes altså få arenaer bedre egnet enn arbeidsplassen å forebygge på. Her finner man et innflytelsesrikt sosialt fellesskap og en påvirkningsarena, som de fleste av oss ønsker å være en del av.

Jobbtilhørighet står sterkt og betydningen av å være del av en kultur og ha en relasjon til sin arbeidsplass er viktig. Fordomsfrie samtaler om tematikken og hvordan vi skal forholde oss til den, kan være inngangen, som åpner for en innsats med utelukkende positiv gevinst.


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.