Kort tilbakeblikk på den nasjonale studentkonferansen og veien videre | Akan.no

Kort tilbakeblikk på den nasjonale studentkonferansen og veien videre

Februar måned har vært en begivenhetsrik tid for Akan kompetansesenter og Akan studentaktiviteter. Vi har fylt opp en nasjonal studentkonferanse med god nasjonal spredning, samtidig som vi har hatt et svært godt oppmøte på vårt studentnettverksmøte i våre lokaler. Erfaringsutveksling har vært sentralt i disse møtene, og forhåpentligvis har vi evnet å formidle viktigheten og relevansen av rusforebygging i studentsektoren.

På konferansen fikk vi høre en rekke meget gode innlegg. Spesielt interessante var de fra studentene selv. Vi var heldige å få høre gode tips og erfaringer fra Kurt Alexander Bakkevig fra Fadderordningen i Bergen og Benjamin Gjermstad fra QUAK! i Trondheim. Noen av tiltakene som ble nevnt var fadderopplæring, kursing i lykkepromille og innføring av flere alkoholfokusfrie aktiviteter i fadderuken.

Hvert semester gjennomfører vi nettverksmøter for studenter for å kunne sette folk i kontakt med hverandre, og ikke minst få mer kunnskap om hvilke tiltak som kan være aktuelt å sette i gang. Dagen før den nasjonale konferansen her i Oslo samlet vi 20 engasjerte studenter til nettverksmøte. Her ble deltagerne kurset i den nødvendige samtalen og hvordan utforme kjøreregler for alkohol. Men dette møtet er også en viktig arena der studenter med verv kan knytte kontakter og dele erfaringer. Dette er var også noe av hensikten med den nasjonale konferansen. På bakgrunn av studentenes eget ønske ble det opprettet en egen intern Facebookgruppe som heter «fadderuken Norge». Denne er ment for deg som er med i planleggingen eller gjennomføringen av fadderukene på et lærested hvor som helst i Norge. Hvis du som leser denne bloggen synes dette høres ut som noe for deg, så bli med i gruppen så fortsetter vi diskusjonen og erfaringsutvekslingen.

Gitt at vi får til en lignende nasjonal konferanse til neste år, hvor ønsker du at denne konferansen skal holdes? Hva slags temaer eller problemstillinger mener du bør tas opp på denne konferansen? Vi ser frem til å komme i dialog med flere studenter utover året og få innblikk i hva behovene er. Vi sees snart på ditt lærested.


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.