alor nettverk

Neste alor-nettverk 18.9.19

Pris: 870,-

Hva skal til for at en Akan-avtale fungerer i praksis?

Alor Oslo og Akershus inviterer til alor nettverkstreff Onsdag 18.9. 2019 (09.00 – 15.00) i Oslo Militære Samfunds selskapslokaler, Myntgata 3, 0151, Oslo. Påmeldingsfrist 04.09.2019. Pris: 870 kr.

Program
09.00 Velkommen
09.15 En samtale om arbeidsinkludering mellom Ingeborg Grinaker Wøien (faglig leder i Hapro) og Hilde Rikter-Svendsen (Akan kompetansesenter).
09.50 Pause
10.00 «Work shop» med ulike poster hvor vi tar utgangspunkt i ulike perspektiver knyttet til inngåelse av en Akan-avtale (ansatte-perspektivet, arbeidsgiver-perspektivet, Akan-kontaktens perspektiv sett i sammenheng med bedriftshelsetjenesten sin rolle og behandlingsperspektivet).
Deltakerne står fritt til å velge tre av fire poster – 20 min på hver post.
11.10 Oppsummering i plenum
11.40 Lunsj
12.20 Introduksjon av «Hjørnepresentasjoner» m. følgende temaer:
• «Akankontakt-rollen» v./ Anne Kristine Norum (akankontakt i Utdanningsforbundet Oslo Kommune).
• «Den nødvendige samtalen» v./ rådgiver fra Akan kompetansesenter
• Policy/ kjøreregler v./ Anniken Giil (Tollvesenet Oslo Akershus)
• Arbeidsinkludering v./ Ingeborg Grinaker Wøien (Hapro), Elisabeth Hubbuck (A-Senteret) og Hilde Rikter-Svendsen (Akan kompetansesenter).
12.30 Hjørnepresentasjon med mulighet for fordypning, refleksjon og diskusjon
13.10 Ny «hjørnepresentasjon»
13.50 Pause
14.05 Ny «hjørnepresentasjon»
14.45 Avslutning
15.00 Vel hjem!

 

Alor-nettverket er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, bedriftshelsetjenester, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger (HR) og om du er kollega som har erfaringer med arbeidsliv og rus.

Nettverkssamlingene tilrettelegges av et kompetansesenter i nært samarbeid med behandlingsmiljø. Alor-nettverket i Oslo/Akershus organiseres av Akan kompetansesenter i et samarbeid med Trasoppklinikken, A-Senteret (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo), Incognito klinikk, KoRus Oslo og Blå Kors