alor Norge samling i Oslo | Akan.no

alor Norge samling i Oslo

7. - 8. juni 2023

Sted: Soria Moria, Oslo

Pris: kr 3145,-

Samling for driftere av alor nettverk

FORELØPIG PROGRAM

 

Onsdag 7. juni, kl 11-17

Starter med litt alor nytt og alor historier før vi tar en felles lunsj. Etter lunsj tar vi en titt på «Sammen om endring: Rusbehandling og arbeidsliv»,( lenke til rapporten  Sammen-om-endring-Rusbehandling-og-arbeidsliv-15.11.22.pdf (akan.no))

Før vi gjør oss klar til Open Space med tema «Muligheter og utfordringer innen alor». Fra kl 17 blir det så «egen-tid» før vi møtes igjen til felles middag kl 19.30

 

Torsdag 8. juni, 09.00-12.30

Dagen starter med ulike presentasjoner i plenum hvor en av dem er Re-inkluderingsprosjektet, en fortsettelse av «Sammen om endring». Etter plenumsdeling blir det presentasjon av- og bruk av Dypdykk. Dypdykk er en spennende form som foregår i mindre grupper. Her samtales det over varierte tema. Vi avslutter med lunsj ca kl 12.30

Det vil bli sendt ut mer informasjon og program når alle detaljene er på plass.

 

PRAKTISK

Sted og pris: kr, 3145,- som inkl overnatting, dagpakker med lunsj og felles middag.

Påmeldingsfrist: 11.04.2023

Spørsmål vedrørende påmelding/ praktiske;

Andre spørsmål; Ingunn Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no mobben, 90935662

Ingen tilgjengelige kurs