La deg inspirere! | Akan.no

La deg inspirere!

Årets viktigste begivenhet for oss som er engasjert i temaet arbeidsliv og rus/spillproblematikk er rett rundt hjørnet! En god blanding av inspirasjon, kunnskap, ny forskning og praktisk arbeid skal presenteres av kjente og mindre kjente innledere.

Som vanlig arrangerer Akan kompetansesenter Akan-dagene hvor formålet er å inspirere og motivere dere til forebyggende arbeid i bedriftene. Tema for Akan-dagene 2015 er «Fra bekymring til handling» og har vært under planlegging i ett år. Her hos oss på kompetansesenteret gleder vi oss som unger til disse to dagene!

For det første har vi i år invitert flere kjente innledere som vi vet har mye spennende og dele med oss. Ikke nødvendigvis kun innenfor faget rus og avhengighet, men for eksempel med tanke på kommunikasjon og relasjoner. Det er jo nettopp det som gjør jobben vår, og rollen deres der ute i bedriftene så spennende, det at bredden i Akan arbeidet er så stor og omfavner så mange ulike fagfelt.

For det andre har vi invitert inn en engasjert og meget kunnskapsrik rådgiver fra ILO for å gi oss et bilde på det forebyggende arbeidet i Europeiske bedrifter. Norge har lenge ligget foran når det gjelder forebygging av rusproblematikk i arbeidslivet, men det skjer spennende ting i Europa som er verdt å følge med på.

Det er også alltid like gledelig og inspirerende å vise frem gode bedriftseksempler ved å invitere inn bedrifter, i år Hydro Husnes og GE Healthcare Lindesnes, til å fortelle oss hvordan de jobber, om utfordringer og suksesshistorier. Like nyttig er det at årets Akan-pris vinner deler sine erfaringer og praktiske arbeid.

Sist men ikke minst er det alltid like hyggelig og ikke minst inspirerende for oss som jobber i Akan kompetansesenter å møte alle dere som gjør den store jobben der ute på den enkelte arbeidsplass.  Akan-dagene er vår måte å inspirere og motivere dere i den viktige jobben der gjør.

Håper vi sees!


Skrevet av: Camilla Bakkeng

Fag- og kommunikasjonsleder ved Akan kompetansesenter. Utdannet sosionom med engasjement for organisasjonsutvikling.